Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #6

      .   .   .

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

toż wiycie, planeciŏrzu,

gwiŏzdziŏrzu, coście jednym palcem,

palcem jednym

Adamowi z marasu ulypiōnymu

dychać nakŏzali

 

toż wiycie, planeciŏrzu,

gwiŏzdziŏrzu, tam na wiyrchu

tukej w kiźlŏku malupernym

a we hercu, co gorko przaje

 

toż wiycie, planeciŏrzu

sōmeście wszandy i zŏwdy

sōmeście wszandy i zŏwdy

jako bōło pierwiyj i na storokōw amyn

 

Wy i Mamulka

 

beztōż garść wyciōngnōłżech prawŏ,

paluchy rozwar i natargōłżech kwiotkōw

kiejby chabazi

cołki sztraus

 

dō dōm wziōnech i dō blumynwazy

ze świyżōm wodōm wstowił

 

Uradujōm sie Mamulka, Tacik

Wy możno tyż…

planeciŏrzu,

gwiŏzdziŏrzu, kery jednym palcem,

 

pokukołżech, polukōł:

niy za wieli tyn bukiet, niy za wieli.

Poszołżech na pastwa i targōm:

gynsi pympki,

kamelka,

lipina …

 

i niesa Wōm frasobliwymu

do kapliczki za wieś

 

Mamulce, Tacikōwy

sami wiycie kaj

fot. Katarzyna Jakóbik-Wocka

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach w szkołach podstawowych i przedszkolach, literat tworzący po polsku, po śląsku, po niemiecku, publicysta, współtwórca KTG Karasol.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-