Akcja charytatywna “Tyta dlo piyrszoka”

Akcja charytatywna „Tyta dlo Piyrszoka” prowadzona jest od kilkunastu lat. Zwyczajowe obdarowywanie dzieci, które rozpoczynają naukę tekturowym rogiem wypełnionym słodyczami miało na celu osłodzenie pierwszego dnia w szkole. Zwyczaj znany na Śląsku, Warmii i Mazurach wywodzi się z Niemiec gdzie już w XIX wieku w ten sposób świętowano.
Członkowie stowarzyszenia Ruch Autonomii Śląska pielęgnują górnośląskie tradycje, dlatego też obecnie cały RAŚ mobilizuje się po raz kolejny na 1 września, by każdy maluch mógł cieszyć się swoją tytą. Koło Chorzów było jednym z inicjatorów akcji i od początku było w nią czynnie zaangażowane.
Z różnym skutkiem udawało nam się docierać z pomocą gdyż okazało się, że głównym problemem jest jak dotrzeć do potrzebujących. Na szczęście z pomocą przyszły nam nowoczesne metody komunikacji: Internet, portale społecznościowe i bezpośrednie kontakty z przedszkolami, parafiami czy ochronkami. W ten sposób z roku na rok dzieci, którym udaje nam się osłodzić pierwszy dzień w szkole, przybywa.
W tym roku po raz pierwszy obdarowaliśmy naszą tytą m.in. dziewczynkę z Syrii , która wraz z rodzicami znalazła bezpieczną przystań w Chorzowie. Kiedyś przekazywaliśmy nasze tradycje przyjeżdżającym z Polski, teraz z Syrii. Można powiedzieć , że tyta ma już wymiar międzynarodowy.
Tyty w tym roku były bardzo różnorodne, bo również po raz pierwszy to członkowie Ruchu Autonomii Śląska z Chorzowa przygotowywali je osobiście.
Rozpoczęcie szkoły to jedyny i jakże ważny dzień w życiu dziecka, na Górnym Śląsku nie może być zatem mowy o tym, żeby bajtel do piyrszy klasy szoł bez tyty.
Dej pozōr tyż:  Tyska Noc Muzeów 2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza