A możno ku Studziynce?

Downiyj, za starego piyrwej, lotali my tam piechty pora razy do roku, ale terazki zdarzo mi sie być tam chocioż roz do roku. Rozchodzi sie ô Studziynka we Jōnkowicach. Dzisiej zajechoł żech tam przipadkowo, a poczytoł żech ô pōnci ku Studziynce. We niedziela, 23 czyrwnia bydzie przi Studziynce we Jōnkowicach mszo, co  jōm ôdprawi abp. Skworc. Niy byda sam za dużo pisoł, co to je ta Studziynka, bo kożdy se może ô tym poczytać we internecu. Napisza yno, że je to kapliczka we lesie, kaj w 1433 roku Husyty zabiyły ksiyndza Walka, a w tym miejscu zaczła potym lecieć woda, a postawiyli kapliczka. Dzisiej wody do picio tam niy ma, skuli szkodōw gōrniczych, ale ku Studziynce idzie sie wybrać, niy yno porzykać na pōnć, ale kożdy dziyń na rajza do lasa na kole, a autym, piechty, abo autobusym ( ze cuga je chyba za daleko).

Kaj to je ta Studziynka? Jōnkowice (gm. Świyrklany, pow. rybnicki). We Jōnkowicach, jaki 2 km dalij ôd Studziynki, je tyż zabytkowy drzewianny Kościōł Bożego Ciała, tōż po drōdze tyż tam możecie zajrzeć. Rajzujcie po Ślōnsku, bo Ślōnsk je piykny.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

http://www.jankowice.rybnik.pl/historia.html

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza