77. Tour de Pologne przejedzie bez Gōrny Ślōnsk

Latoś ôkrojōny skuli COVID 77. Tour de Polognie nie ôminie Gōrnego Ślōnska. Wyścig napocznie sie 5 siyrpnia i już piyrszego dnia kolŏrze startować bandōm we Chorzowie na Stadiōnie Ślōnskim, żeby skōńczyć we Katowicach (ale wiynkszoś tego etapu bandōm sie ścigać po nieślōnskich terynach).

Nojbarzij gōrnoślōnski bańdzie drugi etap (6.08.2020), kiej sztartować bandōm we Ôpolu, a pojadōm do Zŏbrza bez Anaberg.

Trzeci dziyń sztart we Małopolsce (Wadowice), ale meta we ślōnsko-małopolskej Biylsko-Biołej.

Ôstatnie dwa etapy to już yno Małopolska: 8.08.2020 wele Bukowiny Tatrzańskej, a 9.08. ze Zakopanygo do Krakowa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sam mogecie ôbejrzeć cołkŏ sztreka: https://www.tourdepologne.pl/etap-1/

Dlŏ przipōmniyniŏ: piyrszy rŏz wyścig bōł ôrganizowany we 1928 roku. Ôd 1993 roku startujōm w nim profesjōnaliści, a ôd 2005 roku je ôn we kalyndŏrzu UCI.

Dej pozōr tyż:  Tyska Noc Muzeów 2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza