46-letniŏ tynisistka ze Ślōnska wygrała turniyj WTA

Kobiytōm niy mŏ sie liczyć lŏt, ale sōm wyczyny, przi kerych werci sie go spōmnieć. Květa Peschke, 46 lŏt starŏ tynistka, kerŏ narodziyła sie we Bilovcu na Ślōnsku, wygrała dzisiej w nocy turniyj debla WTA we Chicago. Dziynki tymu je drugōm nojstarszōm tynistkōm, kerej udalo sie tego dokōnać. Starszŏ ôd niyj bōła yno Martina Navrátilová, kerŏ wygrała turniyj debla, jak bōła 49 lŏt starŏ!

Květa Peschke w deblu z Andreōm Petkovic z Niymiec wygrała we finale z Amerykankōma Caroline Dolehide a Coco Vandeweghe 2-0 (6:3 a 6:1)

We halbfinale wygrały ze deblym amerykańsko-niderlandzkym Nicole Melichar a Demi Schuurs tyż 2-0 (7:6 a 6:4).

Foto: Andrew Campbell / CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Europejska Nagroda Dziedzictwa dla Zabytkowej Kopalni Ignacy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza