26. Ślōnski Sztwortek: Tragedyjo Górnoślōnsko we rokach 1945-1956

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich w ramach Ślōnskich Sztwortkōw w Halo Rybnik, ôrganizuje już 26 tref. Na trefie kej dycki pōdzie nie  yno posłōchać, pogodać ale tyż napić sie tyju a bōnkawy.

Terozki pod mianym: “Tragedyjo Górnoślōnsko we rokach 1945-1956″ . Godka bydzie ô tym, co bōło we tych rokach głōwnie na ziymi rybnickij. Ô prześladowaniach Ślōnzokōw bez kōministyczny rzōnd polski.

Poôsprawiajōm ô tym  historyk dr Bogdan Kloch, rybnicki działacz Jan Rduch i pasjōnat historyji człōnek DURŚ Jan Lubos

Całość pokludzi Józef Porwoł.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

***

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich w ramach Ślōnskich Sztwortkōw w Halo Rybnik, organizuje już 26 spotkanie na ktôrym jak zawsze pójdzie posłuchać i porozmawiać ale też napić sie herbaty czy kawy.

Tym razem pod nazwą: “Tragedia Górnoślaska w lachch 1945-1956″ . Godka bydzie ô tym, co bōło we tych rokach głōwnie na ziymi rybnickij. O prześladowanich Ślązaków przez komistyczne władze polskie.

Podyskutują na ten temat historyk dr Bogdan Kloch, rybnicki działacz Jan Rduch i pasjonat historii członek DURŚ Jan Lubos

Całość poprowadzi Józef Porwoł.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Teatr Korez w czerwcu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „26. Ślōnski Sztwortek: Tragedyjo Górnoślōnsko we rokach 1945-1956

 • 6 stycznia 2022 ô 14:15
  Permalink

  Fajnie, co je Durch bez ustanku rychtujecie! Tref bańdzie, dzierzōny WE ślōnskij mowie, Abo Jako to ônaczycie normalnie?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza