Zŏbrze: Alkohol i szwōng mało niy dokludziyły do tragedyje

Zŏbrscy szandarzi klarujōm ôkoliczności zdarzyniŏ drōgowego, do kerego doszło w piōntek na drōdze krajowyj nr 88. Szofer volvo straciōł panowanie nad wozidłym, trzasnōł w jadōncego z przeciwka opla po czym wpŏd do przikopy. Uczestniki na szczyńście ino sie potrzaskali. Sprŏwca bōł po użyciu alkoholu, zastawiōno było mu prawo jazdy, a terŏz ôdpowiy przed gyrichtym.

Do zdarzyniŏ doszło w piōntek po połedniu na drōdze krŏjowyj 88 w rejōnie M1. Ze stympnych ôbsztalowań wynikŏ, iże szofer volvo, co jechoł za wartko jak na warōnki ruchu, straciōł panowanie nad kerowanym wozidłym, ukiołzdnōł, sjechoł na przeciwny pas, trzas w jadōncego z przeciwka opla, po czym wpŏd do przikopy i dachowoł. 44 lata stary sprŏwca kerowoł na fleku. Badanie trzyźwości skŏzało blisko 0,4 prōmila alkoholu w jego ôrganiźmie. Policyjōny wziōnli szofrowi prawo jazdy. Wozidłym rajzowało piyńć ôsōb, na szczyńście żŏdnyj sie nic poważnego niy stało i po podszukowaniach ôsoby ôstały zwolniōne do dōmōw. Szoferka opla, co doznała urazu rynki tyż po przekludzōnych podszukowaniach i danyj pōmocy ôpuściyła lazaryt. Za jazdã po użyciu alkoholu kerujōncymu grozi terŏz kŏra heresztu jak tyż ôbligatoryjny zakŏz kludzyniŏ wozideł. Trwŏ klarowanie ôkoliczności zdarzyniŏ.

Zdrzōdło: KMP Zŏbrze

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 23.01.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza