Znowu ta „Silesia”

Zawsze staram się wierzyć w polityków i zakładam z góry, że idą swoją ścieżką kariery dlatego, że chcą służyć ludziom i ulepszać świat. Czasem niestety nie wychodzi.

Ostatnio moją wiarę w siebie podkopali dwaj prezydenci miast Metropolii w debacie, która odbyła się na zaproszenie portalu Silesion. Z ust Marcina Krupy, prezydenta Katowic, jak zawsze sypało się złoto. Według niego większość metropolii na świecie nazywa się od największego miasta. Fakt, że powiedział to półżartem, ale znając jego politykę faktów dokonanych, nie jest to tak naprawdę żart.

Marcin Krupa nie rozumie, że nasza metropolia nie jest taka sama, jak większość innych metropolii na świecie. Większość metropolii światowych to jedno główne miasto i kilka mniejszych naokoło. Nasza metropolia jest policentryczna. Nie ma ona jednego dużego centralnego miasta, tylko kilkanaście mniej więcej tej samej wielkości. Jak się nazywają podobne metropolie na świecie? Zagłębie Ruhry nazywa się Ruhrgebiet, a nie Metropolia Dortmund. Region Metropolitalny Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg (uff) nazywa się Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, a nie Hannover. Metropolia Dallas–Fort Worth nazywa się Dallas–Fort Worth metroplex, a nie Dallas.

Równie rozsądnie na temat nazwy wypowiadał się Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. Według niego najlepsza nazwa to Silesia, bo jemu jako Dolnoślązakowi to nie przeszkadza. Płytka wiedza zwykle niesie za sobą znajomość kilku słów-kluczy i przyklejanie ich do wszystkich i wszystkiego. Właśnie politycy podobnego pokroju województwu składającemu się w większości z ziem Małopolski nadali nazwę „Śląskie”. Panu Dziubie proponuję lepszą nazwę: Metropolbasin, czyli Metropolzagłębie. Proste i chwytliwe, nie?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  War and Russian Studies in the West[1]

Nie rozumiem tego polskiego owczego pędu do marketingowości. Wszystko musi mieć na siłę „chwytliwą” nazwę. Metropolia to nie proszek do prania. Biznes nie zjeżdża się gdzieś dzięki reklamie w telewizji i na billboardzie. Biznes pojawia się, gdy opłaca się inwestować.

Foto: Stimoroll / Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza