Znōmy wyniki I etapu na bojka po ślōnsku

16 kwietnia 2018 trefiōła sie kōmisja kōnkursu na bojka po ślōnsku, kery je czynściōm festiwalu “Do you speak gŏdka?”. We jury byli Adam Pastuch (direktor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach), Aleksandra Czapla-Oslislo (Tejater Ślōnski im. St. Wyspiańskiego we Katowicach) a Anna Jurzyca (Radio Piekary). Wybrali ôni 10 bojek i dali 1 wyrōżniyniy.  Bojki te bandōm czytane na Festiwalu we dniu 28.04.2018 ô godz. 16.00 we Tejatrze Ślōnskim im. Stanisława Wyspiańskiego – Scena w Galerii (Galeria Katowicka, ulica 3 maja 30).

LISTA BOJEK (kolejnoś niy mŏ tera znaczynia)

 1. Ło dobrych utopkach, co mioły problym / Oliwia Stawicka
 2. Bajka do bajtli, we naszyj godce / Dariusz Kokot
 3. Jak elefant Karlik nauczył sie życiŏ / Janusz Muzyczyszyn
 4. INKA / Celina Mike
 5. Jak skrzot Kōnda z ptokym cudokym bera ôbudziyli / Stanisław Neblik
 6. O Boroku i Beboku / Iwona Gałuza
 7. Ô tym, jak miesionczek był zowistny o słońce / Dominika Kochanecka
 8. Srebrny Szczupok abo zapomniano historia Rybnika / Krzysztof Oleś
 9. Jak sie Żeleźniok tracił z ajnci / Stefania Dyduch
 10. Uśpiony skarb / Krzysztof Kokot

Wyrōżniyniy: Jak to Czystoludki nauczyły ludzi porzondku / Regina Sobik

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza