Zniszczōł szpilplac

Mysłowscy policjanciŏ chyciyli chopa, co zniszczōł ôgrodzynie szpilplacu w Mysłowicach. Wandala nagrała kamera monitoringu, a dziynki dzielnicowymu poradziyli znojś jego personalia.

Dewastacyjŏ trefiyła sie 26 listopada łōńskigo roku. Szkody wandalizmu to kole 1500 złotych. Jego ôbrŏz bōł zarejestrowany bez kamery monitoringu, dziynki czymu dzielnicowy z tego rejōnu st. sierż. Tomasz Psot mōg poznać sprŏwcy i przekŏzać jego dane policjantōm kryminalnym.

Wandal to 24-letni mysłowiōn, znany już przōdzij mysłowskij policyji. Chop usłyszoł ôbskarżynie zniszczyniŏ statku i użōł prawa do dobrowolnego poddaniŏ sie sztrŏfie.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza