„Złodziyj” we Gōrnoślōnskim Parku Etnograficznym

„Złodziyj” Wiesława Myśliwskigo to gra z 1970 roku, cosikej już przepōmnianŏ, ale skirz napiynciŏ we terŏźnym świecie zaś aktualnŏ. Ôsprawiŏ ô wiejskij familiji, co pod wpływym permanynt zagrożyniŏ ulygŏ doimyntnyj destrukcyji. Myśliwski w swōj włŏsny spusōb tyknōł kwestyji nojważniyjszych i zastanŏwioł sie nad tym, jeźli mocka znaczōm nasze systymy moralne i religijne w ôbliczności wojny i jeji skutkōw. Pokŏzoł tyż terŏźne funkcjōniyrowanie w naszyj ryalności antycznego archetypu kozła ofiarnego, za adresata rosnōncyj niynawiści i agresyje.

Teatr Nowej Sztuki:
reżyseryjŏ: Dariusz Jezierski
ôprawa scynicznŏ: Anna Maksym
wystympujōm: Anna Maksym, Łukasz Gawin, Krzysztof Surma, Tomasz Wegner, Jakub Łasut

Bilety: 10 i 20 zł.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza