Złodziyj chycōny ôd sōmsiadōw

Sōmsiedzkŏ pozorność zaś pokŏzała, iże je niezastōmpiōnŏ. 47-latek, co ôkrŏd dōm, ôstoł chycōny ôd miyszkańcōw. Ci, przi ruszaniu na swojã akcyjõ, w tym samym czasie alarmowali policyjõ. Za raub z włōmaniym zastawiōnymu grozi do 10 lŏt heresztu.

Do zdarzyniŏ doszło w pyńdziałek. Po godzinie 23.00 w Dōmbrōwce narŏz brakło sztrōmu. Wtynczŏs jedna z miyszkanek dojzdrzała w ôknie sōmsiednigo dōmu światło taszynlampy. Wiedziała, iże sōmsiady wyjechali na wesele, tōż powiadōmiyła ślubnego i syna. Ci zarŏz zazwōniyli na policyjõ, sami tyż wziōnli działać. Złodziyj podsuchowoł policyjnõ korespōndyncyjõ, bez to spōmiarkowoł sie, iże wachtyrze prawa dostali zgłoszynie. Uzdoł sie uciyc. Ucieczka jednak sie niy podarziła, bo blisko czekali na niego sōmsiady – 56-letni fater i jego 26-letni syn. Na plac przijechali pyskowscy szandarzi i przejōnli 47-letnigo chycōnego. Znŏdniynte były przedmioty porwane z dōmu jak tyż złodziejske akcesoria.

Jak sie pokŏzało, podyjzdrzany przijechoł na włōmanie swojim autym, z jednyj z ôddalōnych ô bezma 40 km gmin tego samego krysu. Autŏk skrōł w ôddalōnym miyjscu. Policyjōny znŏdli je i zabezpieczyli społym z resztōm dowodōw. Sprawa durch sie rozwijŏ. Śledczy klarujōm udzioł 47-latka w inkszych podobnych czynach, ale wszyjsko skazuje na to, iże niy było to jego piyrsze włōmanie. Grozi mu nawet 10 lŏt heresztu.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza