Zębowice: spotkanie „Unikalne pamiętniki Ślązaka z okopów I wojny światowej”

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej wraz z Kołem DFK Zębowice organizuje w dniu 29.06.2022 r. o godz. 18.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Zębowicach w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej – spotkanie ze świadkami czasu.

Spotkania te organizowane są w różnych miejscach Polski i są  „żywą lekcją historii”.  Ich ideą jest zapoznanie młodego pokolenia z tematami, których nie znajdzie w podręcznikach i na lekcjach w szkole.

„Unikalne pamiętniki Ślązaka z okopów I wojny światowej”

To temat kolejnego już spotkania ze świadkami czasu. Tym razem spotkanie zostanie połączone z promocją książki pt. „Ze ściśniętym sercem w noc. Dzienniki Górnośląskiego Żołnierza Wielkiej Wojny (1915-1918). Albert Adamski, bo to o nim mowa, urodził się 22 marca 1890 r. w Kadłubie Wolnym, jako syn Johanna i Marie z domu Sczygiol. Kształcił się w szkole kupieckiej oraz pracował w handlu w Niemieckich Piekarach (obecnie Piekary Śląskie) do lutego 1915 r., kiedy to otrzymał powołanie do wojska. Wcielono go do 4. Dolnośląskiego Pułku Piechoty nr 51, z którym
9 maja wyruszył na front zachodni. W wyniku roszad włączono go do 202. Rezerwowego Pułku Piechoty. Przeszedł frontowe piekło na wzgórzu Loretto, pod Verdun, walczył podczas ofensywy
w Serbii, pod Cambrai, Lens, pod Vimy. 26 sierpnia został ciężko ranny i skierowany do koszar
w Spandau pod Berlinem, gdzie przeżył upadek Cesarstwa i rewolucje listopadową. Wrócił do Kadłuba Wolnego, ożenił się i prowadził sklep. Niestety wojna odebrała mu całkowicie zdrowie. Zmarł 6 maja 1951 r.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rada Języka Śląskiego bierze się do roboty

O historii i wspomnieniach Alberta Adamskiego opowiadać będą pan Gerard Wons – pasjonat historii lokalnej z Zębowic oraz dr Sebastian Rosenbaum – wybitny historyk Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i transmitowane na profilu Facebook projektu Archiwum Historii Mówionej. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: martyna.halek@haus.pl, lub telefonicznie: 77 407 95 19.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza