Zaproszenie na seminarium: “Wobec powstań śląskich – jakie powinny być studia śląskie?”

WOBEC POWSTAŃ ŚLĄSKICH – JAKIE POWINNY BYĆ STUDIA ŚLĄSKIE? – to drugie seminarium otwarte organizowane przez Zakład Teorii Literatury przy Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, które po raz pierwszy odbędzie się w gościnnych progach Biblioteki Śląskiej.
Jubileusz 100-lecia od wybuchu I powstania śląskiego to dobry pretekst do spotkania i konfrontacji z tym, co dziś rozumiemy przez powstania śląskie i jak powinniśmy o nich uczyć nowe pokolenia. Zaproszeni goście z różnych perspektyw: historycznej, socjologicznej i literaturoznawczej – rzucą światło na te wydarzenia i ich sens. Spróbujemy też wspólnie zastanowić się jakie są konsekwencje powstań, zwłaszcza sposobów ich przedstawiania i odbioru dla wspólnoty regionalnej i narodowej.

Termin:
07.05.2019, godzina 16.30, w sali Benedyktynka Biblioteki Śląskiej przy placu Rady Europy 1 w Katowicach

Wobec powstań śląskich – jakie powinny być studia śląskie? Seminarium

prof. Zbigniew Kadłubek – Powitanie i słowa wstępne
prof. Ryszard Kaczmarek – Powstania śląskie jako nieznana wojna polsko-niemiecka
prof. Ewa Michna – Powstania śląskie w narracjach przedstawicieli śląskiej wspólnoty pamięci
dr Katarzyna Szkaradnik – Problemy niepodległości w ujęciu cieszyńskich Polaków

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dyskusja
Moderacja: dr Marek Mikołajec

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

„Jakie powinny być studia śląskie?” – pod tym tytułem organizujemy cykl spotkań seminaryjnych, których zadaniem jest rekapitulacja dotychczasowych doświadczeń, przemyślenie i wyciągnięcie wniosków na temat studiów śląskich: ich formy, zakresu oraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych:
uczniów, studentów, doktorantów, badaczy i miłośników tematu, dla których Śląsk jest hasłem wywoławczym, impulsem do rozmowy, przemyśleń, zaangażowania. Chcemy z ekspertami i zgromadzoną publicznością dyskutować nad odpowiedziami: Jakie powinny być studia śląskie? Następnie zebrać je jako wkład merytoryczny do dalszych działań.

Dej pozōr tyż:  Śląski handmade w M1 Zabrze

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza