Zaproszenie na konferencję “GLAM – dziedzictwo w sieci”

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach i Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapraszają na Konferencję GLAM – dziedzictwo w sieci, która odbędzie się 8 maja 2019 roku w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach przy Teatralnej 4.

Konferencja GLAM – DZIEDZICTWO W SIECI ma na celu przedstawienie instytucjom kultury możliwości i korzyści, jakie daje udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów na wolnych licencjach, a tym samym zachęcenie instytucji kultury do włączenia się w projekty GLAM. W programie planowane jest między innymi przedstawienie kilku dotychczasowych projektów (m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie i galeria Faras, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa) oraz działań prowadzonych przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (Mobilne Centrum Digitalizacji). Do wysłuchania referatów zaproszeni zostaną przedstawiciele muzeów, archiwów, bibliotek z terenu województwa śląskiego.

Zainteresowanych udziałem w konferencji zachęcamy do odbioru bezpłatnych zaproszeń w sklepie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4 (na prawo od wejścia głównego) lub do kontaktu mailowego pod adresem: pr@rik.katowice.pl

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

KONFERENCJA GLAM – PROGRAM

9.30 -12.00 część I

 • Powitanie uczestników – Dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
 • Marta Moraczewska, Stowarzyszenie Wikimedia Polska „GLAM – co to jest? Współpraca pomiędzy instytucjami kultury a Wikipedią”
 • Łukasz Stawski, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „Udostępnianie zbiorów polskich muzeów w sieci – aspekty prawne i strona praktyczna”
 • Gytha, Stowarzyszenie Wikimedia Polska „Faras w Wikipedii i Dzielimy się Łodzią – dwa przykłady współpracy muzeów z projektami Wikimedia”
 • Łukasz Rutka, Muzeum Górnictwa Węglowego, „Cyfrowa ewidencja muzealiów w ramach projektu E-Muzeum”
 • Krzysztof Herner, Muzeum Górnictwa Węglowego, „Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”
 • Marta Moraczewska, Stowarzyszenie Wikimedia Polska „Statystyki czyli jak mierzyć swoją widoczność w sieci”(komunikat)
Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

12.00 -12.30 przerwa kawowa

12.30 – 15.00 część II

 • Łukasz Kozak „Dobry towar za darmo – zbiory cyfrowe i Wikipedia”
 • Celina Strzelecka, Stowarzyszenie Wikimedia Polska „Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w ramach projektów GLAM”
 • Grzegorz Gogacz, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa „Czy biblioteka cyfrowa jest GLAMour ? Studium przypadku Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej”
 • Remigiusz Lis, Biblioteka Śląska „Śląska Biblioteka Cyfrowa – GLAM, zanim to stało się modne. Współpraca międzyinstytucjonalna w praktyce”
 • Łukasz Dziuba/Łukasz Balczarek, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach „MobyDig – Mobilne Centrum Digitalizacji” (komunikat)
 • Ewa Caban, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach „Piątki z Wikipedią” – FAQ” (komunikat)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza