Zandberg w Opolu. Partia Razem prezentuje sejmikowe jedynki

W czwartek w Opolu Adrian Zandberg przedstawił kandydatów Partii Razem do sejmiku województwa opolskiego. Partia Razem wystawia listy do sejmików w całym kraju. Jako pierwsza zarejestrowała listy wyborcze we wszystkich okręgach w Polsce.

– Partia Razem proponuje program “Zero opłat w przedszkolu i w szkole”. Dziś rodzice co chwila muszą sięgać do kieszeni. Każe im się płacić za książki, pomoce naukowe, obiady. Zmienimy to! – mówił Zandberg – Edukacja, zgodnie z konstytucją, ma być naprawdę bezpłatna.

Dziś Dzień Przedszkolaka. Chcemy, żeby za rok, w kolejny Dzień Przedszkolaka, dzieciaki chodziły do szkół i przedszkoli, które są naprawdę bezpłatne.

Partia Razem chce, żeby każde dziecko dostawało ciepły posiłek. Adrian Zandberg mówił w Opolu: – Cieszę się, że pomysł Partii Razem zdobywa coraz szersze poparcie. Proponujemy prosty mechanizm finansowania obiadów. Skończymy z finansowaniem lekcji religii z budżetu. Koszt katechezy powinien ponosić Kościół, a nie podatnicy. To rozwiązanie dobre dla dzieci, dobre dla religii i dla państwa. Partia Razem proponuje: zamiast lekcji religii ciepły posiłek dla każdego dziecka.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Liderkami i liderami list Partii Razem do Sejmiku Województwa Opolskiego są:

kandydujący w okręgu nr 1 (Opole i powiat opolski) Maciej Kruszka specjalista ds. ochrony środowiska zaangażowany w walkę ze smogiem oraz Kaja Filaczyńska lekarka, współautorka programu polityki zdrowotnej Razem. W okręgu nr 2 (powiat kluczborski, namysłowski, oleski) z miejsca nr 1 startuje Kamila Jarońska jedna z autorek programu samorządowego Razem o kulturze i o samorządach, zaangażowana w politykę prokobiecą. Z miejsca drugiego startuje Jerzy Ochman, w latach 70. i 80. działacz opozycji demokratycznej, społecznik, który walczy z wykluczeniem komunikacyjnym mniejszych miejscowości. W okręgu nr 3 (powiaty kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki) z miejsca nr 1 kandyduje Paweł Mucha – prawnik, pracownik kancelarii radcowskiej, którego postulatem jest powszechny dostęp do bezpłatnej opieki żłobkowej i przedszkolnej. Z miejsca 2 kandyduje Sabina Faron – działaczka społeczna angażująca się w obronę praw kobiet. W okręgu 4 (powiaty prudnicki, krapkowicki i głubczycki) liderem listy jest Andrzej Drost – działacz lokalnej społeczności, walczący o usprawnienie rozwiązań transportowych w okolicznych miejscowościach. Z pozycji 2 kandyduje Sandra Mazur – aktywistka Tęczowego Opola. Liderem listy w okręgu nr 5 (powiaty brzeski i nyski) jest Piotr Osiadły – pedagog, działacz na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami.

Dej pozōr tyż:  Mikołów: Spotkanie wokół Wiktora Szołtyska

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza