Zabytkowy spichlerz we Muzeum Wsi Ôpolskij wyrymōntowany

Zabytkowy spichlerz ze Sławiyńcic, co stoji na terynie Muzeum Wsi Ôpolskij, doczekoł sie rymōntu. Hned zaś bydzie szło go zwiydzać. We postrzodku bydōm nowe zale ekspozycyjne.

Skōńczyły sie roboty projektowe, co ôbyjmowały m.in. rymōnt i kōnserwacyjõ gysztelu spichlerza, w tym wymiana dachu i stabilizacyjŏ ścian jak tyż ajnrichtōng ôstrzodka w systymy ekspozycyjne. Piykny, drzewianny spichlerz dworski, co stoji na ekspozycji plynerowyj, je już cołkym wkludzōny we drōgã zwiydzaniŏ Muzeum Wsi Ôpolskij w Ôpolu. Ôkrōm tego ôbiekt ôstoł przipasowany do potrzeb niypołnosprŏwnych ruchowo. Ôdrestaurowanie drzewiannego spichlerza ô powiyrchni bez 120 metrōw kwadratowych kosztowało bez 600 tysiyncy złotych.

We ôbiekcie już zaniydugo bydōm instalowane wystawy czasowe. Piyrszŏ z nich ukŏże sie już 7 września w czasie Europejskich Dni Erbowizny.

Roboty zrealizowane były w rōmach zadaniŏ pn. „Rymōnt drzewiannego spichlerza dworskigo społym z aranżacyjōm ôstrzodka na potrzeby ekspozycyjne” dziynki dofinancowaniu ze postrzodkōw Ministerstwa Kultury i Erbowizny Nŏrodowyj w rōmach programu Infrastruktura Kultury 2018 jak tyż budżetu Samoregyrowaniŏ Wojywōdztwa Ôpolskigo.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fotografijŏ na wiyrchu: Spichlerz ze Sławiyńcic we 2007 roku, fot. Silar / Wikimedia Commons

Niżyj spichlerz po rymōńcie.

Dej pozōr tyż:  Zmarła Urszula Nierada-Kwiatkowska

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza