Wywieście śląskie flagi! Posłanka Rosa i dr Gabryś apelują do śląskich samorządowców

Zbliża się Dzień Flagi Śląskiej. Z tej okazji posłanka Monika Rosa i dr Bartłomiej Gabryś napisali list do śląskich samorządowców. W dwóch językach – śląskim i polskim. Czy ich apel spotka się z odzewem?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

15 lipca na Górnym Śląsku obchodzony będzie Dzień Śląskiej Flagi. Tradycję tę zapoczątkował w 2011 roku Marek Plura. Nie wszystkie samorządy jednak przyłączyły się dotychczas do akcji. Dlatego posłanka Monika Rosa i dr Bartłomiej Gabryś zaapelowali do włodarzy śląskich miast i gmin, by wywiesili w swoich miejscowościach śląskie flagi.

W liście napisanym w języku śląskim i polskim przypominają krótko historię Dnia Ślōnskij Fany i wyjaśniają, dlaczego została wybrana data 15 lipca – to tego dnia w 1920 roku Sejm RP przyjął Konstytucję, która zawierała statut organiczny Województwa Śląskiego.

Śląskie barwy widać coraz częściej, Ślązacy demonstrują w ten sposób swoją tożsamość. Zdaniem posłanki Rosy i wykładowcy akademickiego Gabrysia do takiego rodzaju manifestowania lokalnego patriotyzmu powinni dołączyć się także śląscy samorządowcy.

 

Treść listu:

Żōłty a modry. To farby Gōrnego Ślōnska. Corŏz czyńścij widzymy jy na treskach, jako abcybildry na autach, a z ôkyn dōmōw tyż furgajōm ślōnske fany. Ślōnzoczki i Ślōnzoki majōm w zocy te farby i bez niy dymōnstrujōm swoja ślōnsko tożsamość.

We 2011 roku Marek Plura zapoczōntkowoł  fajrowanie Dnia Ślōnskij Fany i ôd 8 lŏt Ślōnzoki 15 lipnia wywieszajōm ślōnski fany. 15 lipnia niy ma bez cufal – 15 lipnia 1920 r. Syjm RP przijōn Kōnstytucyjo, kerŏ zawiyrała statut ôrganiczny Wojywōdztwa Ślōnskigo.

Bez to swrŏcōmy sie do Wos a proszymy, coby u Wos we mieście/gminie w Dziyń Ślōnskij Fany zawisły zółto-modre fany. Społym fajrujmy nasz regiōnalny patryjotyzm!

Żółty i niebieski. To barwy Górnego Śląska. Coraz częściej widzimy je na koszulkach, jako nalepki na samochodach, także z okien domów powiewają śląskie flagi. Ślązaczki i Ślązacy szanują te barwy i przez nie demonstrują swoją śląską tożsamość.

W 2011 roku Marek Plura zapoczątkował świętowanie Dnia Śląskiej Flagi i od 8 lat Ślązacy 15 lipca wywieszają śląskie flagi. 15 lipca to nie dzień przypadkowy – 15 lipca 1920 r. Sejm RP przyjął Konstytucję, która zawierała statut organiczny Województwa Śląskiego.

Dlatego zwracamy się do Pana/Pani z prośbą, aby u Państwa w mieście/gminie w Dzień Śląskiej Flagi zawisły zółto-niebieskie flagi. Razem świętujmy nasz regionalny patriotyzm!

 

*Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury, mieszka w Katowicach. Na portalu wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza