Wykład Tomasza Kamusella na UŚ

Kolejny wykład z cyklu „Silesian Studies/ Badania śląskoznawcze” odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 9 marca  2023 roku o godzinie 17:00 w Sali 142 w formie hybrydowej.  Wygłosi go dr hab. Tomasz Kamusella – wykładowca (profesor nadzwyczajny) w dziedzinie historii nowożytnej na Uniwersytecie St Andrews w Szkocji (Wielka Brytania). Jego ostatnie anglojęzyczne publikacje obejmują monografie Politics and the Slavic Languages (2021), Eurasian Empires as Blueprints for Ethiopia (2021), Ethnic Cleansing During the Cold War (2018), and The Un-Polish Poland (2017). Ponadto był jednym z redaktorów prac zbiorowych: The Social and Political History of Southern Africa’s Languages (2018), The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders (2016), and Creating Nationality in Central Europe, 1880-1950 (2016). Jego atlas Words in Space and Time (2021) jest możliwy do znalezienia w otwartym dostępie.

Polityka i status języka śląskiego

W 2007 roku, na podstawie normy ISO 693-3, Biblioteka Kongresu uznała język śląski za język i nadała mu kod szl. Fakt ten zapewnia obecność języka w cyberprzestrzeni. W następnym roku ruszyła Wikipedia w języku śląskim. W 2009 roku przyjęto standardową pisownię języka śląskiego, a w 2022 roku opublikowano pierwszą gramatykę języka. W postkomunistycznych spisach powszechnych około pół miliona obywateli Polski zadeklarowało, że posługuje się językiem śląskim. Jednak do dziś polityczno-akademicka elita kraju odmawia uznania języka śląskiego za język na podstawie rzekomych „podstaw naukowych”. Nie istnieje jednak żadna naukowa definicja „języka” (Einzelsprache). Języki są kulturowymi (politycznymi) konstrukcjami, zwykle tworzonymi i utrzymywanymi przez społeczności posługujące się nimi. Zlekceważenie woli pół miliona obywateli Polski, którzy są śląskojęzyczni, nie tylko wyklucza ich z polskiego życia publicznego i politycznego, ale także osłabia jakość młodej demokracji kraju, ustanowionej dopiero w 1989 roku.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Muzyczne piątki w Zabytkowej Kopalni Ignacy

Organizatorką cyklu spotkań jest dr Anna Muś, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Wykład Tomasza Kamusella na UŚ

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza