Wokalistka ze Ślōnska ze Czeskim Słowikym 2021

Wczorej po 4 latach przerwy wrōciyła nazŏd gala Czeskygo Słowika, nojważniejszŏ czeskŏ nagroda muzycznŏ. Wokalistkōm roku ôstała Ewa Farna urodzōnŏ we Trzińcu, a zwiōnzanŏ ze Wyndryniōm na Ślōnsku we Rep. Czeskej. Nōminowane bōły jeszczy miyndzy inkszymi Lucie Bilá a Eva Burešová, ale we welowaniu słuchaczy nojwiyncej sztimōw dostała Ewa Farna. Gratulujymy!

Wokalistōm roku ôstoł Marek Ztracený, a na trzecim placu skōńczōł Richard Krajčo, kery pochodzi ze Ôstrawy.

Kapelōm roku ôstoł Mirai, a na drugim placu skōńczōł ôstrawsko-hawirzowski Kryštof.

Ewa Farna – fot. Kazma Kazmitch (Founder of ONEMANSHOW Foundation), CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Dej pozōr tyż:  Te słabe ciało

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza