Włodzienin – rujiny kościoła

Przi jechaniu drōgōm z Kietrza do Gubczyc przejyżdżŏ sie bez Włodzienin. Werci sie sam na chwilã zastawić, coby zobŏczyć rujiny kościoła z XV stoleciŏ. Jak poczytōmy ô historyji tego ôbiektu, to sie dowiymy, iże piyrszŏ informacyjŏ na jego tymat je już z 1476 roku. Kościōł przetrwoł mocka stoleci. Niystety do rujiny dokludziyła go ôstatniŏ wojaczka, a akuratnie rok 1945. Niy ino wojynne działania ale i niyskorniyjszy raub dokludziōł go do takigo stanu.

Kościōł je na zniesiyniu, na połednie ôd Włodzienina. Ôbtŏczŏ go niywielgi kierchōw zegrodzōny ôstałościami muru. Przed wchodym sōm dwie barokowe figury: św. Floriana jak tyż św. Jōna Nepomucena. Terŏzki na szpicy kościelnyj wieże je terasa widokowŏ, z kerej idzie ôdpłatnie w sezōnie latowym ôglōndać ôkolica.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Włodzienin (1945–1946 Władzienin, cz. Vladěnín, niem. Bladen)

Nazywam się Piotr Miemiec. Pochodzę ze Śląska a dokładnie z Zabrza. Fotografia interesowała mnie od zawsze, ale tak naprawdę zdjęcia zacząłem robić dopiero gdy nabyłem swój pierwszy cyfrowy aparat. Było to 13 lat temu. Miałem jeden cel: pokazać ludziom region w którym się urodziłem, w którym urodził się mój ojciec, jego ojciec i tak dalej. Górny Śląsk od zawsze kojarzył się z ciężkim przemysłem, hutami, kopalniami, zadymionym powietrzem i brudnymi ulicami. Na moich zdjęciach pokazuję, że nie o ten Śląsk chodzi. Od jakiegoś czasu jako cel moich plenerów fotograficznych wybieram piękne miejsce na ziemi jakim jest Dolny Śląsk. Jest trochę dalej ale na prawdę warto. To po prostu piękny region. Fotografuję i zarazem uczę się fotografii aby efekt mojej pasji był coraz to lepszy. Prowadzę strony ze zdjęciami Górnego i Dolnego Śląska.

Dej pozōr tyż:  Bajka o fynchelkach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza