Wjechoł na rōndo pod prōnd

Wjechoł pod prōnd na rōndo. Na szczyńście ô wszyjskim ôstali wartko poinformowani szandarzi, co po chwili byli już na placu i chyciyli kerowcy. Jak sie pokŏzało, chop mioł bez 2,5 promila alkoholu w ôrganiźmie. Funkcjōnariusze wziōnli 60-latkowi prawo jazdy, a jego sprawōm zajmnie sie terŏz gyricht. Grozi mu kara do 2 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zaś dobrŏ reakcyjŏ kerowcy prziniosła chyciynie ôd policyjōnōw niytrzyźwego kerowcy. Tym razym miyszkaniec Gogolina, jak jechoł ôd Krapkowic, dozdrzoł volkswagena, co jego jazda pokazowała, iże jego kerowca może być pod wpływym alkoholu. Przi wjyżdżaniu na rōndo jego kerowca pojechoł pod prōnd i niy patrzoł na inksze auta.

Jak sie pokŏzało, za kerownicōm siedzioł 60-letni miyszkaniec wsi Strzeleczki. Podszukowanie alkomatem pokŏzało, iże mioł ôn bez 2,5 promila alkoholu w ôrganiźmie. Funkcjōnariusze wziōnli chopowi prawo jazdy. Terŏz jego sprawōm zajmnie sie gyricht. Za jazdã pod wpływym alkoholu grozi kara do 2 lŏt heresztu, jak tyż wysokŏ sztrŏfa.

Wideo idzie ôbejzdrzeć na strōnie ôpolskij policyje.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-