WILQ Superbohater we Tyjatrze Ślōnskim!

Kultowy kōmiks Bartosza i Tomasza Minkiewiczów, kery w czasie ôstatnich 20 lŏt zdōnżōł ôbrazić wszyjskich w tym kraju, po rŏz piyrszy na tyjatralnyj binie! Reżyseruje Remigiusz Brzyk, adaptuje Michał Kmiecik. Jak gŏdajōm twōrcy: „To bydzie przedstawiynie ô bojōnczce, ô ôbywatelskich bōniach i fobijach, ô niedopasowaniu i agresyje, kerŏ niyma na niy ôdpowiedziōm. Ale tyż trochã je”.

Z Ôpolŏ do Katowic? Dziwackim niyma. Kej na niebie ukazuje sie znŏk żōłwia, wiedz, iże coś sie dzieje. Bo Wilq nosi cecha żōłwia i niy mŏ sie sam nad czym zastanŏwiać. Wilq barzij lubi miano Wilq, ale woli cecha żōłwia aniżeli Wilq’a. Mŏ do tego prawo. W kōńcu to nojlepszy polski superbohater. Nojlepszy superbohater w Ôpolu. Ale tym razym wylōnduje we Katowicach, by zmierzić sie z Dŏchtorym Wyspōm, kosmitami, grobskimi zarazkami, kōmisyjōm WKU, aktorami, fanami kōmiksu i kogo tam jeszcze diŏbły nadadzōm. Bo to dyrekt ôn – Wilq Superbohater. Gwarantujymy mocka słōw na K., S., P., J., a nawet na H.! Ôstaliście ôstrzeżyni!
Dejcie pozōr! Przedstawiynie ino dlŏ majorantnych ôglōndŏczy! (18+)

Tyjater Ślōnski, Srogŏ Bina:

• Wilq superbohater – pokŏz przedpremierowy – 11 listopada ô 19.00
• Wilq superbohater – prymiera – 12 listopada ô 19.00

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Michał Kmiecik – tekst
Remigiusz Brzyk – reżyseryjŏ
Iga Słupska, Szymon Szewczyk – scenografijŏ i kostiumy
Jacek Grudzień – muzyka

Szauszpilery:
Bartłomiej Błaszczyński
Katarzyna Brzoska
Grażyna Bułka
Piotr Bułka
Dariusz Chojnacki
Barbara Lubos
Wiesław Sławik
Violetta Smolińska
Marcin Szaforz
Mateusz Znaniecki

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 28.11.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza