Wędrowanie po śląsko-morawskiej granicy coraz bardziej popularne

Coraz bardziej popularne w Republice Czeskiej staje się wędrowanie wzdłuż granicy śląsko-morawskiej, jednej z dłużej zachowanych granic w Europie. Część granicy stanowi rzeka Opawica, a część jest wytyczona przez nadal dobrze zachowane kamienie graniczne wytyczone w wiekach średnich przez biskupów, m.in. z Nysy i Ołomuńca.

Turystyczna trasa biegnie od Lysej hory w Beskidach aż po Masyw Śnieżnika. Po drodze na turystów czeka m.in. najwyższy szczyt Górnego Śląska, a zarazem granica z Morawami, czyli Pradziad.

Kamień graniczny – fot. Tomáš Kočko
Kamień graniczny pod Pradziadem – fot. Tomáš Kočko

W miejscowości Opawica na rzece o tej samej nazwie na wędrowców na jednym brzegu czeka orzeł śląski a na drugim morawski.

Nad rzeką Ostrawica w Ostrawicy – fot. B. Zatorski

Wiosną tego roku trasę wraz ze znajomymi pokonał znany morawsko-śląski pieśniarz folkowy Tomáš Kočko, który zgodził się dla Wachtyrza przygotować relację z tej wędrówki. Wkrótce opublikujemy ją na naszym portalu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Więcej informacji o szlaku i atrakcjach turystycznych wzdłuż niego znajdziecie na stronie: www.pomedvedichtlapkach.cz

 

Zdjęcie tytułowe: Bartłomiej Zatorski

Zdjęcia z artykułu: https://www.facebook.com/search/top/?q=putov%C3%A1n%C3%AD%20po%20slezsko%20-%20moravsk%C3%A9%20hranici

Dodatkowe źródła: idnes.cz

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza