Wędrowanie po śląsko-morawskiej granicy coraz bardziej popularne

Coraz bardziej popularne w Republice Czeskiej staje się wędrowanie wzdłuż granicy śląsko-morawskiej, jednej z dłużej zachowanych granic w Europie. Część granicy stanowi rzeka Opawica, a część jest wytyczona przez nadal dobrze zachowane kamienie graniczne wytyczone w wiekach średnich przez biskupów, m.in. z Nysy i Ołomuńca.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Turystyczna trasa biegnie od Lysej hory w Beskidach aż po Masyw Śnieżnika. Po drodze na turystów czeka m.in. najwyższy szczyt Górnego Śląska, a zarazem granica z Morawami, czyli Pradziad.

Kamień graniczny – fot. Tomáš Kočko
Kamień graniczny pod Pradziadem – fot. Tomáš Kočko

W miejscowości Opawica na rzece o tej samej nazwie na wędrowców na jednym brzegu czeka orzeł śląski a na drugim morawski.

Nad rzeką Ostrawica w Ostrawicy – fot. B. Zatorski

Wiosną tego roku trasę wraz ze znajomymi pokonał znany morawsko-śląski pieśniarz folkowy Tomáš Kočko, który zgodził się dla Wachtyrza przygotować relację z tej wędrówki. Wkrótce opublikujemy ją na naszym portalu.

Więcej informacji o szlaku i atrakcjach turystycznych wzdłuż niego znajdziecie na stronie: www.pomedvedichtlapkach.cz

 

Zdjęcie tytułowe: Bartłomiej Zatorski

Zdjęcia z artykułu: https://www.facebook.com/search/top/?q=putov%C3%A1n%C3%AD%20po%20slezsko%20-%20moravsk%C3%A9%20hranici

Dodatkowe źródła: idnes.cz

Pejter Długosz

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-