Wachtyrz zaprŏszŏ na prymierã „Małego Princa”

27 listopada ô piōntyj po połedniu we zalu Parnassos Bibliŏtyki Ślōnskij ôdbydzie sie prymiera ksiōnżki „Mały Princ” ôd Antoine’a de Saint-Exupéry’ego we ślōnskim przekładzie ôd Grzegorza Kulika.

Na tref zaprŏszajōm dyrechtōr Biblioteki Ślōnskij Zbigniew Kadłubek, jak tyż dyrechtōr wydŏwnictwa Media Rodzina Bronisław Kledzik.

Bydōm tam tyż Grzegorz Kulik, autōr przekładu, jak tyż Mirosław Neinert, co przeczytŏ fragmynta ksiōnżki.

Portal Wachtyrz to je patrōn medialny ksiōnżki.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza