W Warszawie o Śląsku i regionalizmie

Stowarzyszenie Regios wraz z partnerami zaprasza na drugie spotkanie z cyklu „Wielokulturowo o(d)czarowani. Socjologiczne (i nie tylko) dyskusje o zróżnicowaniu kulturowym” pt. “Nie tylko o Śląsku. Krajobraz pamięci i dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe nowoczesnego regionu”. Naszym gościem będzie prof. Wojciech Browarny z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie obędzie się 25 kwietnia 2024 o godzinie 15:00 w Bibliotece Głównej SGGW  –Wejście C (od ul. Nowoursynowskiej)

Będzie również transmisja spotkania oraz jego nagranie

Więcej informacji na stronie:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

https://www.facebook.com/events/423221690324063?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Organizatorami są Katedra Socjologii SGGWCentrum Regionalizmu Obywatelskiego Stowarzyszenia REGIOS oraz Sekcja Etniczności PTS, a gospodarzem Biblioteka Główna SGGW.

Wojciech Browarny – historyk literatury polskiej, regionalista, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr, w którym kieruje Zakładem Literatury Polskiej XX i XXI wieku oraz Pracownią Badań Regionalnych. Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuje się współczesną polską prozą, kulturą literacką na Dolnym Śląsku po 1945 roku, antropologicznymi problemami nowoczesności, związkami kultury i historii z przyrodą. Autor książek m.in. „Tadeusz Różewicz and Modern Identity in Poland since the Second World War” (Wrocław 2019), „Historie odzyskane. Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska” (Wrocław 2019), „Anatomia nowoczesnego regionu. O związkach środowiska, kultury i pamięci” (Wrocław 2023). Deklaruje narodowość śląską.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.05.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza