W Stacji Biblioteka dyskutować będą o śląskich miastach

W czwartek 18 czerwca o godzinie 18:00 w Stacji Biblioteka odbędzie się niezwykle interesujące wydarzenie dotyczące naszych śląskich miast. Czy śląskie miasta są, a może mogłyby być, ciekawe? Jakie kryją sekrety i czy mają nam coś do przekazania? Miasta Górnego Śląska kryją w sobie niezwykłe historie, wielokrotnie zostały zmieniane i kształtowane na nowo, jednak czy dziś mogą nas zaskoczyć? Porozmawiamy o tym, co znamy, o miejscach, w których bywamy, poznamy je raz jeszcze z innej perspektywy.

O tym, jakie sekrety kryją nasze miasta porozmawiamy z:

– Krystianem Gałuszką – dyrektorem MBP w Rudzie Śląskiej, poetą, autorem kilku książek, w tym publikacji dotyczących Rudy Śląskiej,

– Wojciechem Dingesem – autorem książki “Sekrety Chorzowa”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Piotrem Fuglewiczem – autorem spacerowników po Katowicach, przewodnikiem miejskim oraz autorem książki “Cokoły przechodnie”.

Spotkanie w Stacji Biblioteka będzie pierwszą odsłoną współpracy rudzkiej kameralnej Księgarni Stronniczej z Miejską Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej.

Księgarnia Stronnicza to miejsce działające w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Wyzwolenia 8. Księgarnia oprócz sprzedaży książek organizuje liczne wydarzenia literackie czy kluby dyskusyjne.

Wstęp na spotkanie jest wolny, podczas wydarzenia będzie możliwy zakup książek uczestników debaty.

 

Mat. prasowe

Dej pozōr tyż:  Rybnik: IX Diktand Godki Ślōnskij i piknik historyczny

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Projekt Silesiateka chce dzielić się Śląskiem i pokazywać go od najlepszej strony - jako miejsce tętniące życiem i pasjami! Chcemy rozmawiać o Śląsku, przejść go wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu ciekawych miejsc i ludzi.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza