W Radlinie powstaną…korytarze ekologiczne dla pszczół!

Po hotelach dla owadów, roślinach miododajnych w wybranych miejskich zieleńcach, uruchomieniu specjalnych zajęć edukacyjnych na temat roli pszczół w ekosystemie i organizacji imprez popularyzujących pszczelarstwo, przyszedł czas na kolejny rozdział polityki pszczelej w Radlinie.

Niebawem w mieście powstaną specjalne trasy złożone z roślinności miododajnej, stanowiących dla owadów zapylających pewnego rodzaju „korytarze ekologiczne” przyjazne zapylaczom.

Poszczególnymi punktami trasy będą miejskie zieleńce, skwery, parki, mniejsze i większe skupiska zieleni będącej własnością miasta, oraz punkty naturalnie stanowiąca dobrą bazę dla zapylaczy (jak ogródki działkowe).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Staraliśmy się aby odległość pomiędzy punktami nie były zbyt wielkie, tak aby były w zasięgu lotu pszczoły miodnej, choć oczywiście roślinność miododajna i pyłkodajna służyć ma nie tylko tym owadom. Ważną z punktu widzenia edukacji ekologicznej i bliskości miejskich jednostek oświatowych jest obecność murarek ogrodowych, czyli gatunku pszczół miododajnych, które jednocześnie nie żądlą i nie są agresywne dla ludzi.

Będziemy się starali aby poszczególne punkty stałych obsadzeń roślinności miododajnej były w odpowiedni sposób opisane i pełniły funkcję również szlaku edukacyjnego.

Działanie to jest częścią szerszej strategii Radlina w zakresie ochrony owadów zapylających i edukacji ekologicznej (więcej  na http://zielony.radlin.pl/bee-city-radlin/)

Niedawno o podobne rozwiązania zaapelowała do samorządów rada naukowa Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających.

Źródło: UM Radlin

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza