W Radlinie powstaną…korytarze ekologiczne dla pszczół!

Po hotelach dla owadów, roślinach miododajnych w wybranych miejskich zieleńcach, uruchomieniu specjalnych zajęć edukacyjnych na temat roli pszczół w ekosystemie i organizacji imprez popularyzujących pszczelarstwo, przyszedł czas na kolejny rozdział polityki pszczelej w Radlinie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Niebawem w mieście powstaną specjalne trasy złożone z roślinności miododajnej, stanowiących dla owadów zapylających pewnego rodzaju „korytarze ekologiczne” przyjazne zapylaczom.

Poszczególnymi punktami trasy będą miejskie zieleńce, skwery, parki, mniejsze i większe skupiska zieleni będącej własnością miasta, oraz punkty naturalnie stanowiąca dobrą bazę dla zapylaczy (jak ogródki działkowe).

Staraliśmy się aby odległość pomiędzy punktami nie były zbyt wielkie, tak aby były w zasięgu lotu pszczoły miodnej, choć oczywiście roślinność miododajna i pyłkodajna służyć ma nie tylko tym owadom. Ważną z punktu widzenia edukacji ekologicznej i bliskości miejskich jednostek oświatowych jest obecność murarek ogrodowych, czyli gatunku pszczół miododajnych, które jednocześnie nie żądlą i nie są agresywne dla ludzi.

Będziemy się starali aby poszczególne punkty stałych obsadzeń roślinności miododajnej były w odpowiedni sposób opisane i pełniły funkcję również szlaku edukacyjnego.

Działanie to jest częścią szerszej strategii Radlina w zakresie ochrony owadów zapylających i edukacji ekologicznej (więcej  na http://zielony.radlin.pl/bee-city-radlin/)

Niedawno o podobne rozwiązania zaapelowała do samorządów rada naukowa Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających.

Źródło: UM Radlin

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-