Uciecha z Gōrnoślōnskim Panteonym

Pokozoł sie wykoz tych istnych, co bydōm w “Panteonie Górnośląskim” – wystawie we katowskij archikatedrze. I zrobiyło sie larmo, jakby fto kogo ôszydziōł. Tela ludzi uwierziło w ôpis cylu panteōnu, co stoi na jego internetowyj strōnie?

“Minione totalitaryzmy zniekształciły historię ostatniego stulecia. Działalność instytucji to próba wypełnienia luki pamięci i naprawienia zaniedbań związanych z przechowaniem i przekazywaniem świadectw o historii . Powstanie Panteonu Górnośląskiego i jego działalność ma zmierzać do przywrócenia obiektywnego i rzetelnego przekazu historycznego z uwzględnieniem ważnych dla Górnego Śląska postaci.”

Piyknie, pra? Ino trza było poczytać tyż wszysko inksze:

“Panteon Górnośląski powinien ukazywać bogactwo kulturowo-społeczne Ziemi Śląskiej – cennej cząstki Rzeczypospolitej.”

“Panteon jest także formą uznania i podziękowania za wierność, poświecenie dla małej Ojczyzny, widzianej zawsze w polskiej macierzy.”

Czynne uczestniczenie w budowie (polskiej – przyp. R. Sz.) tożsamości narodowej.”

Powołana instytucja kultury jest pomnikiem upamiętniającym powrót Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej w 1922 roku.” (rubszy tekst przidoł R. Sz.)

Dyć sam ofyn stoi, że rozchodzi sie niy ô ludzi, co byli ważni do Gōrnego Ślōnska, ino ô tych, skuli kierych tyn Ślōnsk je przi Polsce.

Szło tyż wejrzeć na kōntekst. Na arcybiskupa, co rōwno stoji z państwowymi polōnizatorami i ani se niy pōmyśli, coby być za pasterza ôd wszyskich katolikōw ze swojigo rewiyru. Na polski Kościōł, co tak przi roztōmajtych świyntach i procesyjach wiyszo polsko fana, iże już niy wiadōmo, jeźli jeszcze sie w nim rzyko do krziża, abo już wiyncyj do nij. Na tych, co dowajōm na panteōn piniōndze: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a regiyrowane ôd PiS Wojewōdztwo Ślōnskie. Naprowda wrōżōł se fto, iże z tego bydzie co inkszego jak nastympno śpiywka ô polskim Ślōnsku w polskij Macierzy?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Żory: Ślōnski Przedszkole u starzika w Muzeum

Zaś mōmy przezywać na przemoc symboliczno abo na to, iże fto zebiyro publiczne przestrzyństwo ze krziwdōm do autochtōnicznyj ślōnskij myńszości. Co to do? Jakby bez ôstatnie sto lot wyglōndało to inacyj…

Tōż dejmy tym “wielkim Polokōm” fajrować jejich Narodowe Dni Powstań Śląskich w jejich Gōrnoślōnskich Panteonach. Przeca ône niy sōm do nos, ino do nich. Trza sie z tego śmioć – bo Panteon Górnośląski to je taki sōm cyrkus, jak te szlacheckie kaspry, co sie poprzeblykały w kontusze i wachowały przi dynkmalu na przileżytoś byzuchu prezydynta. Pośmioć sie, a potym wejrzeć serio na to, co mogymy zrobić sami do siebie. “Wielkie Poloki” sōm Polokami tak wielkimi, iże jejich polskości styko do nich, do reszty i do nos wszyskich. Za nos ale żodyn Ślōnzokiym niy bydzie.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

4 kōmyntŏrze ô „Uciecha z Gōrnoślōnskim Panteonym

 • 16 czyrwnia 2022 ô 13:47
  Permalink

  Już sama nazwa dyskredytuje, bowiem panteon to miejsce dla wszystkich bogów,a więc pod katowicką katedrą (która ma swoją jakże pocieszną story narodową) będzie się czcić bożków.

  Ôdpowiydz
  • 13 lipnia 2022 ô 14:01
   Permalink

   Teatr groteski, dobrze znana buta i zakłamanie…

   Ôdpowiydz
 • 13 czyrwnia 2022 ô 13:27
  Permalink

  Myślę, że poprzednicy RP – dla Śląska – wcale nie byli lepsi.

  Ôdpowiydz
 • 13 czyrwnia 2022 ô 00:46
  Permalink

  Ganz genau. Gut beschreibowany sachstand tygo, co ani niy poradzi bez polcke brille chycić choby kōnska geschichty regiōnu, co mŏ kans wiãncyj do anbietowaniŏ.

  Quo vadis Polonia? Die zivilisierte und aufgeklärte Gesellschaft ist nämlich in der anderen Richtung zu finden und nicht in diesem Sumft von längst als misständlich abgestämpelten Ideologien und krankhaften Nationalitäten, die sich einseitig aufzwingen.

  Kulturkampf 2.0.22

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza