Tychy: Ze 4 prōmilami za kōłko

Tyscy szandarzi zastawiyli 37-latka, co kludziōł auto ze hned 4 prōmilami alkoholu w ôrganiźmie. Chop rajzowoł społym z ôpitōm partnerkōm, co z niōm fajrowoł na przileżytość jeji gyburstagu. Znoszynie toastōw z wysokoprocyntowych trunkōw i siadanie za kōłko prziniesie chopowi ino problymy. Możliwe, iże dziynki gibkij reakcyji szandarōw niy doszło do tragedyje na drōdze.

Policyjōny dojzdrzeli auto marki Daewoo Matiz, co jechało cołkōm jezdniōm. Jego szofer jechoł ôd jednego rantu do drugigo, tōż szandarzi zaroz postanowiyli zastawić wozidło do kōntrole. Pokozało sie, iże 37 lot stary szofer je kōmpletnie ôżarty. Podszukowanie na zawartość alkoholu w jego ôrganiźmie wykozało bezma 4 prōmile alkoholu.

Chop rajzowoł ze swojōm partnerkōm, co jeji wynik podszukowanio alkōmatym wykozoł bez 3 prōmile. Pokozało sie, iże pora fajrowała gyburstag kobiyty i niy byłoby w tym nic złego, keby niy uzdali sie jechać autym.

Niyôdpedzialny kerowca po wytrzyźwiyniu bydzie sie tumaczōł szlakowym. Ô jego dalszym losie postanowi prokuratōr. Za jazda na fleku grozi kora 2 lot pozbycio wolności.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło i foto: KMP Tychy

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza