Tychy: wystawa “Tony industrii”

Przy pierwszym kontakcie monotonne, ciężkie i ponure, ale po bliższym przyjrzeniu pełne niuansów, interesujących współbrzmień. Wielki przemysł w malarstwie i grafice ma różne oblicza.

Sposób prezentacji tematu jest wypadkową indywidualnego spojrzenia artysty oraz kontekstu, w którym przyszło mu tworzyć. Zachłyśnięcie się rozmachem, przytłoczenie i sentyment – to tylko niektóre z reakcji stojących u podstaw procesu twórczego. Możemy je odczytywać w jednostkowych dziełach, w odniesieniu do indywidualnych ścieżek twórczych, które w zestawieniu dają jednak znacznie więcej – stanowią zachętę do szerszego namysłu nad złożonością zanikającego już dziedzictwa przemysłowego.

Prezentowane prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach. Zostały wybrane i przygotowane do wystawy przez słuchaczki i słuchaczy Studiów Podyplomowych Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach zajęć Warsztaty metodyczne: organizacja wystawy.

Autorzy prezentowanych prac: Zygmunt Acedański, Ireneusz Botor, Jan Dutkiewicz, Stanisław Gadomski, Tomasz Jura, Roman Kalarus, Benedykt Kubista, Damian Mazur, Zenon Moskwa, Jan Nowak, Joachim Ogiewa, Eryk Pudełko, Aleksander Rak, Bonifacy Śliwa, Czesław Ślosarczyk, Bogusław Trybus, Franciszek Wyleżuch.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

czas trwania: 4 marca–14 kwietnia 2022
miejsce: Muzeum Miejskie w Tychach, Stary Magistrat, pl. Wolności 1, Tychy
wstęp wolny

wybór i przygotowanie prac: słuchaczki i słuchacze Studiów Podyplomowych Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Weronika Bocewicz, Patrycja Jaworek, Natalia Kapała, Marcin Korek, Krystian Korytko, Marta Kowalska, Paulina Kowalska, Sylwia Lenart, Ewelina Leśniak, Adrian Mrówka, Ilona Obuchowska, Klaudia Pawelec–Gliklich, Sylwia Sosnowska, Ilona Studzińska, Beata Święcicka, Agata Wawrosz–Pięciórek, Sylwester Witkowski
prowadzenie:
dr Patryk Oczko
aranżacja: Aleksander Celusta
projekt graficzny: Marcin Kasperek i Magdalena Dziedzic KLARstudio.pl
kierownik produkcji: Dorota Kordys
promocja: Agnieszka Woszczyńska, Gabriela Oleksy

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

partner:
Uniwersytet Śląski w Katowicach

więcej: https://muzeum.tychy.pl/wystawa/tony-industrii/

fot. Eryk Pudełko „Zabudowania”, olej, płótno, 1962, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

wystawa czynna:
wtorek, środa: 9.00–15.00
czwartek, piątek, sobota: 10.00–19.00

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza