Tychy: wykład “Modernizm w architekturze Tychów w okresie międzywojennym”

Gościem czwartego spotkania z cyklu „Czas na architekturę” będzie Przemysław Czernek – historyk architektury.

Wykład przedstawi architektury modernizmu w Tychach w ujęciu centrum-peryferie. Tychy, mimo że pozostawały nieco na uboczu modernizacyjnych projektów, których spektakularne efekty możemy podziwiać w Katowicach czy Bielsku-Białej, również doczekały się ciekawych przykładów architektury modernistycznej zbudowanych w duchu stylu międzynarodowego. Działania podejmowane przez inwestorów prywatnych oraz państwowych dowodzą ambicji mieszkańców Śląska dla poszukiwania zdrowych terenów mieszkalnych. Zasady projektowania rozwijane szeroko w okresie dwudziestolecia międzywojennego dały impuls do spektakularnego rozwoju zielonych miast satelickich, czego doskonałym przykładem był powojenny rozwój miasta.

Architektura otacza nas nieustannie – zaspokaja nie tylko potrzeby materialne, ale i duchowe. Traktujemy ją w naturalny sposób użytkowo, częstokroć nie doceniając wielości jej znaczeń oraz roli jaką odgrywa w kształtowaniu naszego poczucia estetyki. „Czas na architekturę” to cykl spotkań traktujących o sztuce projektowania, organizowania i kształtowania szeroko pojętej przestrzeni. Wspólny mianownik kolejnych odsłon cyklu stanowią wątki tyskie.

 Przemysław Czernek – historyk architektury, absolwent pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku historia sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Sieradzkiej dotycząca architektury modernizmu międzywojennego w Bielsku-Białej. Autor audycji na antenie Polskiego Radia Katowice dotyczących architektury i urbanistyki Śląska Cieszyńskiego (2009). Koordynator promocji architektury polskiej okresu międzywojennego w ramach współpracy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego z międzynarodową organizacją non profit International Coalition for Art Déco Societes (2011). W latach 2013–2014 wiceprezes Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego (BBTH), a w ramach działań Towarzystwa – autor cyklu wykładów poświęconych architekturze terenu dawnego Województwa Bielskiego w latach 1950–1989 (cykl w ramach współpracy BBTH i Stowarzyszenia Architektów Polskich o. w Bielsku-Białej). Od 2013 roku wolontariusz w Fundacji Zofii Kossak-Szczuckiej, gdzie podejmuje działania na rzecz ocalenia Stanicy Kamińskiego w Górkach Wielkich. Autor cyklu wykładów w ramach projektu Fundacji Zofii Kossak-Szczuckiej i Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra” (2015). W latach 2015–2019 wolontariusz w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Współtwórca Archiwum Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w Katowicach (2019/2020). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu teorii i historii architektury. Autor i współautor publikacji naukowych: „Modern. Szlakiem cieszyńskiej moderny” (2012), „Sławne wille Polski” (2013), „Śląsk Cieszyński – od klasycyzmu do nowoczesności” (2014), „Miejsce kombinatu leczniczo-wypoczynkowego w rozwoju XX-wiecznych deglomeracyjnych projektów Zielonego Śląska” (2017) i wielu innych. Współautor inwentaryzacji zbiorów dawnego Archiwum Zakładowego Pracowni Projektów Budownictwa Ogólnego oraz zbioru archiwalnego Henryka Buszki (od 2015 do teraz).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Lato z Muzeum Hutnictwa

data: 28 kwietnia 2022 (czwartek), godz. 18.00
miejsce:
Muzeum Miejskie w Tychach, Stary Magistrat, pl. Wolności 1
zapisy (liczba uczestników ograniczona): tel. 887 450 212 (także SMSem), e-mail: g.oleksy@muzeum.tychy.pl
wstęp wolny
więcej: https://muzeum.tychy.pl/wydarzenie/terra-nullius-czyli-modernizm-w-architekturze-miasta-tychy-okresu-miedzywojennego-w-kontekscie-centrow-modernizacji-slaska/

fot. Przebudowa Szkoły w Tychach, okres międzywojenny. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza