Tychy: Wpod z narkotykami i chcioł przekupić szandarōw

Tyscy szandarzi chyciyli chopa, co mioł przi sobie narkotyki. Coby uniknōńć ôdpowiedzialności, 26-latek prōbowoł przekupić policyjōnōw. Do „prziwarcio ôka” na popołniōne przestympstwo, wachtyrzi prawa mioł „przekōnać” 100 złotowy banknot. Za prōbã skorumpowanio mōndurowych chycōnymu grozi nawet 10 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Policyjōny z zespołu wywiadowców tyskij kōmyndy wylegitymowali 26-latka skuli podyjzdrzynio posiadanio ôd niego narkotykōw abo inszych postrzodkōw. Chop zaroz zachowowoł sie barzo nerwowo. W czasie ôsobistyj kōntrole policyjōny znodli przi nim amfetamina, z keryj szło narychtować 45 „dziołkōw” dilerskich i pŏrã pilōw ekstasy. Po chycyniu 26-latowy tyszōn prōbowoł sie „retować”, ale pogorszōł swoja sytuacyjo. Chop prōbowoł wrynczyć policyjōnōm 100 złotych i prosiōł, coby mu „darowali”. W tyn spusōb popołniōł dalsze przestympstwo. Za prōbã skorumpowanio mōndurowych może przepyndzić w hereszcie nawet 10 lŏt.

Foto: KMP Tychy

Dej pozōr tyż:  110.lecie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza