Tychy: Niy doł piyszego prawa i wjechoł w druge auto

Tyscy szandarzi klarujōm ôkoliczności wypadku drōgowego, co trefiōł sie na ul. Ôświyncimskiij w Tychach. 54-letni szofer mercedesa niy doł piyrszego prawa volkswagenowi. Małżyństwo, co w nim rajzowało, trefiyło do lazarytu.

Wczorej kole 5:30 po połedniu w Tychach przi ulicy Ôświyncimskiij trefiōł sie wypadek drōgowy. Ze stympnych ôbsztalowań policyjōnōw wynikŏ, iże 54-letni szofer auta marki Mercedes niy doł piyrszego prawa przejazdu na krziżōwce z ulicōm Świerczynieckōm 61-letnimu szoferowi volkswagena. Chop i jego pasażerka trefiyli na podszukowania do lazarytu. Poszkodowani doznali urazōw rōnk i nōg, klŏtki piersiowyj jak tyż ôgōlnych ôbtrzaskań. Policyjōny klarujōm, co gynau sie stało przi wypadku.

Zdrzōdło: KMP Tychy, foto: 112 Tychy

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza