Tref autorski z Mirkym Syniawōm we Katowicach

Już we wtorek, 12 marca 2019, we katowickej Hospodzie na ul. Gliwickej 6 bydzie szło sie trefić ze Mirosławym Syniawōm, kery zaprōmuje swojã nojnowszŏ ksiōnżka – tōmik ślōnskij poezyji autorskej “Cebulowŏ Ksiynga Umartych“.

Przipomnijmy: Mirosław Syniawa – rodzōny we 1958 we Chorzowie, tumacz poezyji światowej na jynzyk ślōnski (dlŏ przikładu wierszy sebranych w tōmie “Dante i inksi”), autor poezyji po ślōnsku (“Cebulowŏ Ksiynga Umartych“) jako i rōmanōw pisanych po polsku (“Nunquam Otiosus”). Wspōłtwōrca szriftu ślabikŏrzowego, wspōłautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza” i autor “Ślabikŏrza niy dlŏ bajtli“.

Stymp wolny!
Poczōntek ô szōstyj na wieczōr (18.00) we HOSPODZIE na ul. Gliwickej 6 w Katowicach

Aktualności znojdziecie tyż tukej: https://www.facebook.com/events/513492322508634/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza