Tour de Pologne przejedzie bez Ślōnsk

We sobota, 3 siyrpnia, zaczyno sie 76. Tour de Pologne. Jak we ôstatnich latach, tajla wyścigu bydzie przejyżdżać bez Gōrny Ślōnsk.

Bez nasz regiōn kolorze przejadōm we drugim etapie, 4 siyrpnia. Wtynczos bydōm jechać ze Tarnowskich Gōr do Katowic. Po drōdze przejadōm bez Świerklaniec, Piekary, Bytōm, Chorzōw i Siymianowice.

Na drugi dziyń (5 siyrpnia) zacznōm na Stadiōnie Ślōnskim we Chorzowie, a skōńczōm we Zobrzu. Tyn etap bydzie jechać bez Ruda, Ôrzesze, Żory, Jastrzymbie, Rybnik i Knurōw.

6 siyrpnia napocznōm we małopolskym Jaworznie, ale wrōcōm na chwila nazŏd na Gōrny Ślōnk i przejadōm bez Mysłowice, Imielin i Chełm Ślōnski. Potym zajś pojadōm do Małoposki, kaj meta planowano je w Kocierzy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôstatni roz wyścig wjedzie na Ślōnsk na kōniec piōntego etapu, 7 siyrpnia. Ta tajla zaczyno sie na Grubie soli we Wieliczce, a kōńczy we Bielsku.

Tour de Pologne noleży do UCI World Tour, nojwyższego poziōmu wyścigōw kolarskich na świecie, i je ôrganizowany ôd 1928 roku. Ôd 1994 je to impreza profesjōnalno, co prziciōngo nojlepszych kolorzōw na świecie.

Foto: Silar, Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza