Tenisistka ze Śląska w finale Wimbledonu 2018

Kolejna reprezentantka Republiki Czeskiej urodzona w Bilovcu na Śląsku dotarła do finału na kortach Wimbledonu. W tym roku dokonała tego Květa Peschke, która w finale debla kobiet w parze z Nicole Melichar (USA) uległa innej parze reprezentującej Republikę Czeską, deblowi Barbora Krejčíková  i Kateřina Siniaková w trzech setach 4:6, 6:4, 0:6.

Co ciekawe, trzy reprezentantki Republiki Czeskiej, które spotkały się w tegorocznym finale debla kobiet, urodziły się w trzech różnych częściach składowych Republiki Czeskiej: Květa Peschke na Śląsku, Barbora Krejčíková na Morawach, a Kateřina Siniaková w Czechach.

Květa Peschke jest drugą tenisistką urodzoną w Bilovcu na Śląsku, która dotarła do finału Wimbledonu. Wcześniej dokonała tego dwukrotnie Petra Kvitová , która wygrała oba finały, w roku 2011 i 2014.

Foto: Andrew Campbell / CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza