Tarnowske Gōry: 10 tysiyncy złotych we toalecie

We sztwŏrtek, 18 stycznia, 20 lŏt modŏ kobiyta znŏdła we toalecie istyj restauracyji w Tarnowskich Gōrach portmanyj ze 10 tysiōncami złotych, dokumyntami i kartami płatniczymi. Zŏbrzanka zazwōniyła tōż na policyjŏ, żeby przekŏzać jij znalezisko. Policyjōny, co przijechali na miejscie, dowiedzieli sie, iże portmanyj leżoł we toalecie na przewijŏku, a farbã mioł podobnõ do przewijŏka, tōż niy było go dobrze widać.

Dinst policyje na bazie informacyji we dokumyntach skōntaktowoł sie ze szandarami we Żorach, a ci podjechali do pōmiyszkaniŏ ôd posiedzicielki portmanyja. Tam trefiyli na jeji kamratkã, co zarŏz zazwōniyła dō nij. Posiedzicielka – 52 lata starŏ kobiyta – durch była jeszcze we drōdze do dōm i ani niy wiedziała, iże niy miała ze sobōm pijyndzy i dokumyntōw. Zawrōciyła tōż do Tarnowskich Gōr i ôdebrała stracōny portmanyj.

Zŏbrzanka, co znŏdła portmanyj we toalecie restauracyje pedziała szandarōm ino, że zrobiyła to, co trza dycki robić.

Zdrzōdło: KKP Tarnowske Gōry

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza