Promocja książki “Sztuka dawnego Opola”

Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na promocje książki „Sztuka dawnego Opola” w sali odczytowej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (wejście od Muzealnej) w sobotę, 19 maja 2018 o godzinie 17.00.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Spotkanie jest zarazem pierwszym (jeszcze popołudniowym) punktem programu odbywającej się w tym dniu Nocy Muzeów.

Wstęp wolny!

Poniżej informacje o książce

SZTUKA DAWNEGO OPOLA

red. naukowa B. Czechowicz, J. Filipczyk, A. Kozieł
Dotychczasowe naukowe opracowania niemieckie i polskie dot. sztuki Opola były wyłącznie inwentarzami zabytków lub pisanymi na ich podstawie pracami popularnymi. Konferencja „Sztuka dawnego Opola” (zorganizowana w dn. 29- 30.09.2016 przez Muzeum Śląska Opolskiego, Instytut Historii UO, Instytut Historii Sztuki UWr, Polskie Towarzystwo Historyczne O/Opole i Archiwum Państwowe w Opolu), której celem było zebranie obecnego stanu wiedzy o dokonaniach artystycznych na terenie Opola w jego dawnych, lokacyjnych granicach (z przedmieściami, w tym z monastycznym suplementem miasta, jakim było opactwo Norbertanek w Czarnowąsach), jak i rozrastającego się Opola doby industrialnej, przyniosła szereg ważnych tekstów problemowych omawiających dzieje sztuki miasta, położono przy tym nacisk na mniej znane zagadnienia doby baroku, XIX i XX w. Autorzy badań historycy sztuki, historycy i architekci z różnych ośrodków zaprezentowali wyniki swoich prac podczas konferencji, jednak z przyczyn oczywistych, w ten sposób dotrzeć można było jedynie do wąskiego grona odbiorców.

Rezultaty tego spotkania zebrano w – pionierskiej w przypadku Opola – publikacji w formie zbioru 17 esejów, dotyczących zagadnień od średniowiecza do współczesności, jako bogato ilustrowanej książki liczącej ok. 300 str. (w tym ponad sto cz-b. i 36 kol.).

Z recenzji wydawniczej dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos (IHS UWr):
Przedstawiona do recenzji książka stanowi zbiór artykułów dotyczących sztuki Opola w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych. Połowa z nich dotyczy epoki średniowiecza i nowożytności, połowa zaś czasów XIX i XX wieku. Jest to dobry i wyważony podział. Treści dotyczą wszystkich gatunków sztuki, z tym że w odniesieniu do nowoczesności przeważają teksty poświęcone architekturze. Artykuły są w większości bardzo erudycyjne, świetnie zakorzenione w dotychczasowych badaniach, opatrzone bogatym aparatem naukowym, wykorzystujące nieznane dotąd źródła. Szczególnie interesujące są artykuły dotyczące epoki baroku i rokoka oraz czasów po 1945 roku.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Pobóg-Lenartowicz (IH UO):
Recenzowany tom poświęcony sztuce Opola jest zbiorem niezwykle ważnych i cennych artykułów. Co istotne, nie ma on charakteru rocznicowego, w tym sensie, że nie jest „laurką” na cześć miasta, ani nie powtarza obiegowych, znanych opinii na temat opolskich zabytków sztuki i architektury. Niemal każdy tekst ma charakter nowatorski, niektóre z nich są wręcz przełomowe w stosunku do dotychczasowego stanu badań, wszystkie – pobudzają do dalszej naukowej dyskusji.

Z tekstu wprowadzającego prof. Ewy Chojeckiej, wybitnej historyczki sztuki, jednej z najlepszych znawczyń sztuki Śląska:
Wyraziste dzieło sztuki i architektury potrafi trwać dzięki swej artystycznej jakości, niekiedy na przekór pierwotnym intencjom ideologów. Stąd wyrosła obecna myśl, aby podjąć próbę wyznaczenia serii opolskich dzieł najznamienitszych w oparciu o ich artystyczny walor i potencjał. Na takiej płaszczyźnie możliwy jest też cel dalszy: pojednanie z historią miasta, w przeszłości pokaleczoną i porozrywaną, niespójną, zasłanianą propagandowymi hasłami. Przed nami stoi zadanie tworzenia obrazu tożsamości Opola poprzez wypromowanie jego artystycznego wizerunku tu i teraz. […] To próba zbudowania na rozchwianym gruncie miejscowej historii, pooranej zapadlinami i niespójnościami, czegoś, co w przyszłości może posłuży do stworzenia obrazu autentycznej tożsamości miasta, wolnej od zawirowań i dyktatu polityk historycznych.

Spis artykułów zawartych w publikacji:

1. Ewa Chojecka
Dzieje sztuki Opola jako tworzywo dzisiejszej kultury pamięci
2. Tomasz Mikołajczak
Kilka uwag na temat genezy artystycznej i ideowej książęcych nagrobków tumbowych w Opolu
3. Marek L. Wójcik
Pieczęcie klasztoru Premonstratensek w Opolu-Czarnowąsach
4. Arkadiusz Wojtyła
Ducalis Parthenon Domûs Dei. Uwagi o architekturze i wymowie ideowej norbertańskiego kompleksu
klasztornego w Opolu-Czarnowąsach
5. Dariusz Galewski
Rola jezuitów w rozwoju kultu Matki Bożej Piekarskiej
6. Emilia Kłoda
Obraz Drzewo genealogiczne Piastów opolskich. Nieznana realizacja Johanna Christopha Lischki na
terenie Śląska w kontekście nowożytnej kultury pamięci o Piastach
7. Artur Kolbiarz
W kregu Steinla, Königa i Schröttera. Wpływy barokowej rzeźby Dolnego Śląska na terenie Księstwa
Opolskiego około 1700 roku
8. Andrzej Kozieł
Joseph Matthias Lassler w Opolu, czyli kilka uwag na temat życia i twórczości artysty oraz jego
nieznanych dzieł malarskich w dawnym opolskim kościele klasztornym Dominikanów
9. Michał Wardzyński
Zespół rokokowych ołtarzy kolegiaty opolskiej – nieznane dzieło Wenzla Johanna Böhma. Przyczynek do
twórczości rzeźbiarza na drodze z Lipníka nad Bečvou do Poznania
10. Anna Stryczek-Janicka
Fasady zabytkowych kamienic w Opolu w kontekście dziewiętnastowiecznego historyzmu
11. Anna Kozak
Lata nauki i studiów Carla Adalberta Herrmanna (1791-1845)
12. Jerzy Krzysztof Kos
Opolskie synagogi
13. Monika Ewa Adamska
Architekci w międzywojennym Opolu. Lokalni budowniczowie czy uznani twórcy?
14. Klara Kaczmarek-Löw
Nerlich, Neumann i Niemann. Losy trzech malarzy z Opola w XX wieku
15. Joanna Filipczyk
Wokół idei nowego centrum Opola
16. Marcin Sroka
Opolski „biały dom” jako siedziba Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu
17. Bogusław Czechowicz
Czym jest sztuka miasta? Nienapisana książka Sztuka Opola jako wyzwanie, czyli zamiast podsumowania

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-