Sukces Łukasza Grzybowskigo na turnieju madżōnga we Wiedniu

We Wiedniu, stolicy Austryje, Łukasz Grzybowski ze Katowic zdobōł 3 plac w prestiżowym 2-dniowym turnieju riichi madżōnga, we kerym 40 ôsōb walczyło ô podium. Awansowoł tyż na 14 plac w europejskim rankingu.

Turniej wygrała Birgitt Rupp, drugi bōł Dominik Hammerl – ôba ze Austryje.

Ze Gōrnoślōnskiego Zwiōnzku Madżōnga wystōmpiyło 6 ôsōb, w tym 3 ze Gōrnego Ślōnska:

3. plac – Łukasz Grzybowski – Katowice GŚ
6. plac – Olga Igarashi – Dōmbrowa Gōrniczŏ ZD
14. plac – Tatsuya Igarashi – Dōmbrowa Gōrniczŏ ZD
27. plac – Tomasz Powęzka – Piekary Ślōnske GŚ
28. plac – Roman Powęzka – Piekary Ślōnske GŚ
30. plac – Dan Sekigawa – Musashino, Kantō, Japōnijŏ

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nastympny turniej 21-22 kwietnia we Brnie w Czechach.

 

Łukasz Grzybowski ze trzecim placym we Wiedniu – fot. Olga Igarashi
Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza