Sztartujymy!

Ôtwiyrōmy Wachtyrz.eu, nowy portal dlō nŏs wszyjskich.

Nasza misyjŏ

Informacyjŏ mŏ siyła. Siyła pokazowaniŏ prŏwdy. Siyła zmiynianiŏ świata naôbkoło nŏs. Siyła łōnczyniŏ ludzi. Beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz.eu – ślōnski serwis z informacyjami.
Wachtyrz.eu je lokalny. Dŏwŏ plac, coby sie trefić. Dŏwŏ nŏrzyńdzia, coby znojś partnyra do geszeftu, usugi, do spōlnego działaniŏ sam-tukej, u nŏs.
Wachtyrz.eu je regiōnalny. Zasuwŏ granice, co sōm w gowach. Niy zaglōndŏ na wojewōdztwa i kraje. Stŏwŏ na pozycyji ślōnskij – i żŏdnyj inkszyj.
Wachtyrz.eu je globalny. Toć, dōm je ważny, ale niy idzie durch siedzieć w dōma. Wachtyrz spōminŏ, co sōm my czyńściōm Europy i świata. Co Ślōnsk to je Europa i świat.
Wierzymy, iże potrzebny je ślōnski serwis z informacyjami – ciekawy, przidajny, po blisku – beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz. Patrzymy, coby była sam siyła informacyji, ale tyż coby zrobić ś niego sroge nŏrzyńdzie, co poradzi postarać sie ô lokalne, regiōnalne i globalne ślōnskie sprawy.
Bydź z nami. Spōlnie użyjymy dobryj siyły ôd informacyje.

Nasza Misja

Informacja ma moc. Moc pokazywania prawdy. Moc zmieniania świata wokół nas. Moc łączenia ludzi. Dlatego też otwieramy Wachtyrz.eu – śląski serwis informacyjny.
Wachtyrz.eu jest lokalny. Jest miejscem spotkań, narzędziem znajdowania partnera w interesie, w usłudze, do wspólnego działania – tu, u nas.
Wachtyrz.eu jest regionalny. Zasypuje granice, które istnieją w naszych głowach. Nie baczy na kraje i województwa – staje na pozycji śląskiej i wyłącznie śląskiej.
Wachtyrz.eu jest globalny. Tak, dom jest ważny, ale nie sposób wciąż siedzieć w domu. Wachtyrz przypomina, że jesteśmy częścią Europy i świata. Że Śląsk to Europa i świat.
Wierzymy, że potrzebny jest ślaski serwis z informacjami – ciekawy, przydatny, bliski – ruszamy więc z Wachtyrz.eu. Staramy się, by dostarczał on moc informacji, ale chcemy z niego uczynić także narzędzie, które będzie się troszczyć o lokalne, regionalne i globalne śląskie sprawy.
Bądź z nami. Razem użyjemy dobrej mocy informacji.

Dej pozōr tyż:  Dziouszki z KKS Katowice piyrsze i druge w Polsce
Naszymi atutami są:
  • regionalna, śląska perspektywa
  • zespół autorów z różnych stron regionu
  • otwarcie na wszystkie języki Górnego Śląska: śląski, polski, niemiecki i czeski
  • nastawienie na współdziałanie z czytelnikami, m.in. za sprawą platformy blogowej i ogłoszeniowej

Nie będziemy ścigać się na wieści z wielkimi agencjami, bo nie chcemy zastępować innych źródeł informacji. Naszym celem jest zaistnieć jako nowe narzędzie śląskiego bycia w sieci naszych użytkowników.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Założyciele Wachtyrz.eu:

Piotr Długosz
Grzegorz Kulik
Rafał Szyma

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza