Ślōnzŏki na Euro 2020: po dwōch szpilach

We drugich szpilach na Euro 2020 zagrali ci sami fusbalŏrze ze Ślōnska, kerzi grali już we piyrszej rōndzie. Nasz torman puściōł piyrszego tora, durch żŏdyn fusbalŏrz nie trefiōł do tora przeciwnego manszaftu.

– 90 minut grali tera – Vaclik (Ôstrawa – 1 puszczōny tor), Coufal (Ôstrawa), Glik (Jastrzymbie-Zdrōj), Zieliński (Zōmbkowice Ślōnske), Puchacz (Sulechōw)

– 16 minuty groł – Sevcik (Jesioniki)

– zajś nie wyleźli na fusbalplac Skorupski (Zŏbrze), Kędziora (Sulechōw), Helik (Chorzōw), Świerczok (Tychy)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Statystyka po dwōch szpilach:

180 minut grali – Vaclik (Ôstrawa), Coufal (Ôstrawa), Glik (Jastrzymbie-Zdōj)

175 minut groł – Zieliński (Zōmbkowice Ślōnske)

106 minut groł – Puchacz (Sulechōw)

19 minut groł – Sevcik (Jesionik)

Naszykowoł: Wojtek Banasiuk

Dej pozōr tyż:  VIII edycja Konkursu Wiedzy o Regionie "Silesia Incognita"

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza