Sławików: “Tragedia Ślązaków 1945”

Fundacja Gniazdo z Rudnik zaprasza wszystkich, a w szczególności młodzież szkolną, na inscenizację historyczną pt. “Tragedia Ślązaków 1945. Czasu nie zawrócisz, historii nie zmienisz”.

Widowisko odbędzie się 4 lutego 2023 r. przy ruinach Pałacu w Sławikowie. Zaczynamy o godz. 15.30.

W inscenizacji organizatorzy postarają się przybliżyć wydarzenia z zimy 1945 roku, gdzie Armia Czerwona wkraczała na teren Górnego Śląska gdzie dochodziło do starć oddziałów radzieckich z jednostkami Wehrmachtu, który składał się wówczas nierzadko z Volksturmu, czyli m.in. z miejscowych Ślązaków, mieszkańców atakowanych terenów, cywilów których często przymusowo wcielano w szeregi niemieckich jednostek wojskowych i zmuszano do walki.

Będą pojazdy i efekty pirotechniczne. Widowisko nie ma na celu propagowania reżimów totalitarnych ani ich popierania. Grupy rekonstruktorów starają się jedynie przedstawić wydarzenia z kart naszej historii.
Na inscenizację zapraszają organizatorzy:
Fundacja Gniazdo
Grh Eule 1945
Ponadto udział wezmą rekonstruktorzy z:
GRH Gwardia
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza