Śląska Partia Regionalna zaprezentowała kandydatów w Rybniku

W środę, 19 września, w Zabytkowej Kopalni Ignacy odbyła się prezentacja kandydatów do sejmiku Województwa Śląskiego z okręgu nr.3 (okręgu rybnickiego) oraz kandydatów do Rady Powiatu Rybnickiego i rad gminnych okręgu.

Spotkanie rozpoczął Janusz Wita, lider okręgu rybnickiego , dziękując wszystkim za przybycie . Następnie oddał głos Przewodniczącemu Zarządu Śląskiej Partii Regionalnej Markowi Nowarze. Zwrócił on uwagę na różnorodność środowisk tworzących ŚPR, które łączy jednak wiele wspólnych mianowników, takich jak działanie na rzecz lokalnych społeczności czy przywiązanie do śląskości. Po nim wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Janusz Wita przedstawił w skrócie 6 punktów programu wyborczego ŚPR, oraz krótkie biogramy kandydatów do sejmiku według kolejności na liście wyborczej 2. Józef Porwoł – Rybnik 3. Paweł Polok – Rybnik 4. Ewa Grzesik – Racibórz 5. Kamil Kotas – Chałupki 6. Ewelina Sokół-Galwas – Wodzisław Śl 7. Daniel Morcinek – Jastrzębie Zdrój 8. Anna Manai – Rybnik 9. Zuzanna Oleś-Bińczyk – Rybnik Na koniec jedynkę okręgu .Janusza Witę przedstawił przewodniczący Marek Nowara

Po prezentacji głos zabrali pozostali kandydaci do sejmiku począwszy od Józefa Porwoła, który umówił zagadnienia edukacji regionalnej, kodyfikacji języka śląskiego, mniejszości etnicznej i prawdy historycznej. Temat ten podjęli pozostali kandydaci: Paweł Polok i Ewa Grzesik . Z kolei Zuzanna Oleś-Binczyk zwróciła uwagę na problem aktywności społecznej Górnoślązaków .

Briefing zakończono poczęstunkiem w trakcie którego kandydaci odpowiadali na wiele pytań .

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza