Śląska Noc Muzeów w Rep. Czeskiej – 8 czerwca 2018

W dniach 8-9 czerwca na ziemiach śląskich w Republice Czeskiej obchodzona będzie Noc Muzeów.

Piątek, 8 czerwca, to przede wszystkim Opawa i okolice z cyklem imprez pod wspólnym tytułem “Slezské muzejní noci“, czyli Śląska Noc Muzeów.

Tego wieczora będzie można zwiedzać m.in.wystawy historyczne w Śląskim Muzeum Ziemskim w Opawie, Pomnik II wojny w Hrabyne, Arboretum Nový Dvůr, Muzeum Petra Bezruča oraz bibliotekę
Muzeum Ziemi Śląskiej.

Swoje bramy odwiedzą także instytucje kulturalne w Opawie, Muzeum Patologii przy Szpitalu Śląskim w Opawie oraz Młyn Wesselsky w Odrách-Loučkách.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pełny program dla wszystkich imprez i muzeów w okolicy Opawy po czesku.

Natomiast w sobotę 9 czerwca po raz dziesiąty odbędzie się festiwal kultury Ostrawska Noc Muzeów. Obchody okrągłej rocznicy uroczyście rozpoczną się o godz.17.30 na placu Prokeša przed gmachem Nowego Ratusza. Festiwal w tym roku będzie utrzymany w duchu 100 lat Republiki Czeskiej.

Do późnych godzin nocnych otwartych będzie 36 ostrawskich instytucji i organizacji, które działają na polu kultury i edukacji. Przygotowany jest bogaty program pełen zabawy i przygód w muzeach, galeriach, bibliotekach, szkołach, zabytkach techniki, kawiarniach, klubach, ratuszach, w cyrku i centrach specjalnego przeznaczenia.

Tego wieczoru wstęp jest wolny, ale do niektórych instytucji obowiązują rezerwacje.

Szczegółowy program dla festiwalu w Ostrawie wraz z informacją o rezerwacjach po polsku.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza