Siymianowice: 4 prōmile i za kōłko

Dziynne kōmunikaty ô tragicznych zdarzyniach drōgowych skuli ôżartych szoferōw niy dociyrajōm do wszyjskich zmotoryzowanych. Chociŏż sztrŏfa za take zachowanie może być ciynżkŏ, niykerzi blank ignorujōm prawo i wyjyżdżajōm z prōmilami na drōgi. Niyrŏz robiōm to jeszcze bez uprawniyń do kerowaniŏ. Taki prawie samouk jazdy i amatōr gorzoły ôstoł zastawiōny ôd policyjōnōw z drōgōwki. Stało sie tak dziynki informacyji ôd ôbywatela.

Dziynki informacyji przekŏzanyj policyjōnōm ôd miyszkańca Siymianowic, w jejich rynce wpŏd jeszcze jedyn ôżarty szofer. 51 lŏt stary chop niy mioł prawa jazdy, a do tego wczaśnij piōł moc alkoholu. Mōndurowi zbadali trzyźwość szofera opla astry. Wynik skazowoł na bezma 4 prōmile alkoholu w jego ôrganiźmie. Za kerowanie na fleku 51-latkowi grozi nawet 2 lata heresztu. Chop hned usłyszy ôbskarżynie.

Zdrzōdło: KMP Siymianowice

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza