SilNN podcast – ôdcinek 05 – Gra ô trōn

Posuchejcie sie nowego ôdcinka podcastu SilNN. SilNN to ślōnski kōmyntorz u wos w dōma. W naszym podcaście dowōmy kōmytorz do tego, co je louz na świecie. Klachōmy ô tym, co je dō nos ciekawe. Ku tymu ôsprawiōmy ô tym, co sie podzioło u nos, chocioż niy chcymy godać durś ino ô tym Ślōnsku. Skuli tego co ślōnskij godki niy ma za moc we programach i audycyjach, to my se jōm sami do nich wkludzymy; sami se taki program zrychtujymy.

Cołki ôdcinek godōmy ô serialu “Gra ô trōn”, na przileżytoś trzecigo ôdcinka z finałowego sezōnu:

  • czymu my byli radzi, a czymu niy
  • jeźli “internet” no recht z wōntami
  • fto podug nos na ôstatku siednie sie na żeloznym trōnie

Zaabōnuj SilNN na swojij ulubiōnyj platformie do suchanio podcastōw i dostowej powiadōmiynia, jak ino pokoże sie nowy ôdcinek! SilNN idzie znojś na: Anchor, Mixcloud, Spotify, Google Podcasts, Breaker, RadioPublic, Stitcher

Kōnsek przekładu “Gry ô Trōn” na ślōnski, z kierego ôstatek my przeczytali: tukej

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Muzyka: “Hot Pursuit” Kevin MacLeod (incompetech.com), Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza