Rybnik: Walka o oddech

Rybnickie powietrze można kroić, w tym mieście nie da się oddychać – tak często mówi się o Rybniku w sezonie grzewczym. Niestety, to prawda. W Rybniku jest 18,5 tysiąca domów jednorodzinnych. W 14 tysiącach domów trzeba wymienić piece.  Sporo jeszcze jest do zrobienia nim mieszkańcy miasta będą mogli oddychać dobrym powietrzem, jednak już dziś są widoczne zmiany. Zgodnie z prawem ilość dni w ciągu roku z zanieczyszczonym powietrzem nie może przekraczać 35 dni. Zwykle ten limit w Rybniku był wyczerpywany już w lutym i z upływem miesięcy do końca roku wielokrotnie był przekroczony. W tym roku po raz pierwszy jesteśmy w końcówce roku a pula dni z przekroczeniami nie została jeszcze wyczerpana. Do tej pory w Rybniku były 34 takie dni, chociaż najtrudniejszy miesiąc jeszcze przed miastem.

Dane ze stacji monitoringu na Borki pokazują jednoznaczny trend. Następuje spadek średniorocznego stężenia pyłu PM10 (jest szansa, że w tym roku po raz pierwszy osiągniemy normę), a także spadek liczby dni z przekroczeniem normy dobowej pyłu PM10 (pomimo, że jest już prawie połowa listopada nie przekroczyliśmy jeszcze normy). Wyraźnie widać, że trend nasilił się znacznie po wprowadzeniu zapisów uchwały antysmogowej. Obecnie trwa boom związany z wymianą kotłów i pieców . Pierwszy termin nakazujący wymianę określonych urządzeń grzewczych już za rok (31 grudnia 2021r.).

To nie jest informacja z której jestem dumny. To nie jest komunikat, który ma odtrąbić sukces. To wiadomość pokrzepiająca – taką mam nadzieję – dla wszystkich tych, którym się wydaje, że nic się nie zmienia. Którzy są sfrustrowani bo wydaje im się, że niepotrzebnie się starają, niepotrzebnie zainwestowali, ciężko zarobione pieniądze w nowy piec albo przyłączenie do gazu czy ciepła sieciowego bo i tak jest źle – komentuje Piotr Kuczera prezydent Rybnika – Powietrze w Rybniku nadal jest bardzo złe ale przed kilkoma laty było jeszcze gorsze, co pokazują te dane. Jest widoczny progres i to jest ogromnie ważne bo w czytelny sposób pokazuje, że nasze działania mają sens. Oczywiście, że w polskim systemie prawnym droga do czystego powietrza jest długim, zbyt długim marszem . W tej sprawie to zawsze będzie za długo, ponieważ gra toczy się o nasze zdrowie i życie, jasne, że  temat powinien być już dawno załatwiony. Jednak te dane pokazują, że dni z przekroczeniami mamy coraz mniej. Wszystkim tym, którzy z wielką nadzieją czekają na głęboki oddech w sezonie grzewczym przypominam, że zgodnie z uchwałą antysmogową do grudnia 2021 roku trzeba wymienić kotły, które są użytkowane powyżej 10 lat. Ten ruch też powinien znacznie poprawić sytuację – podsumowuje prezydent Kuczera.

Dej pozōr tyż:  Tyska Noc Muzeów 2022

 Na szczęście obserwujemy coraz większe zainteresowanie mieszkańców miasta problemem jakości powietrza, punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze” odwiedziło w ubiegłym roku prawie 5 tysięcy mieszkańców. Zmiany w myśleniu o tym, że warto walczyć o czyste powietrze ze względu na troskę o nasze zdrowie i jakość życia są widoczne.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dziękuję wszystkim tym, którzy podjęli wysiłek finansowy i wymienili piec, zmienili nawyki po to by jakość powietrza w Rybniku się poprawiła, wierzę, że wysiłek każdej rodziny i wysiłek miasta dają w końcu pożądany efekt – mówi prezydent Kuczera.

Co robi miasto?

Od 2015 do 2019 roku na walkę z niską emisją wydaliśmy 100 mln zł. Pozyskaliśmy 88 mln zł ze środków zewnętrznych. Wydaliśmy 82 mln zł na termomodernizacje budynków miejskich. Na dotacje dla mieszkańców przeznaczyliśmy 16,3 mln zł. Wymieniliśmy 861 kopciuchów i poddaliśmy termomodernizacji 91 budynków.

Co dalej?

Do termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania pozostało 19 miejskich budynków (szkoły, przedszkola, domy kultury, obiekty sportowe, OSP). Pozyskujemy środki zewnętrzne na uporanie się z największym wyzwaniem dla miasta, czyli likwidacją 2626 kopciuchów w budynkach należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Aktualnie trwają intensywne prace w dzielnicy Boguszowice Osiedle. W ostatnich tygodniach zakład podpisał umowy na termomodernizacje i wymiany źródeł ogrzewania dla budynków w dzielnicach: Boguszowice Osiedle (budynki przy ul. Lompy 1 i 2 i ul. Żurawia 5). W dzielnicy Niedobczyce przy ulicy Hetmańskiej 1 abcd, Hetmańskiej 5,  Hetmańskiej 7 ab, Generała Andersa 18 i 20 oraz na  likwidację kotłowni przy Hetmańskiej 5.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Noc Muzeów w Muzeum Hutnictwa

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza