Rybnik: Cztery miliony na dwa projekty

4 080 233,38 zł – o tyle mniej miasto Rybnik zapłaci za inwestycje w Niedobczycach i Kłokocinie dzięki dofinansowaniom uzyskanym w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pierwsza inwestycja pn. „Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku” obejmuje wykonaną w 2020 r. przebudowę placu zabaw oraz planowaną na 2021 r. rozbudowę niefunkcjonalnej muszli koncertowej (amfiteatru) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Koszt przedsięwzięcia to 3 190 351,12 zł. Przyznane dofinansowanie wyniesie 2 673 053,91 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 319 035,11 zł ze środków budżetu państwa. Wkład budżetu Miasta Rybnika to jedynie 198 262,10 zł. Dofinansowanie na modernizację parku przyznano w ramach konkursu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT”.

Dofinansowanie uzyskała także wykonywana w latach 2020-2021 kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin. Inwestycja obejmowała docieplenie ścian, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. we wszystkich częściach szkoły oraz budowę systemu wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej. Przedsięwzięcie kosztowało 1 863 749,71 zł, zaś przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 088 144,36 zł. Wkład budżetu Miasta Rybnika to 775 605,35 zł. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania budynku i bezpośrednio powiązane z tym zmniejszenie emisji pyłu PM10 oraz gazów cieplarnianych powstających podczas użytkowania kotła węglowego. Termomodernizacja przyniesie roczne oszczędności energii końcowej na poziomie 1 995,87 GJ rocznie, co przekłada się na redukcję emisji pyłu PM10 w wysokości 283,10 kg rocznie oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych na poziomie ponad 187 ton równoważnika CO2 rocznie.  Dofinansowanie na termomodernizację przyznano w ramach konkursu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 15.01.2023

Warto dodać, że w 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 19 uzyska również nowe ekologiczne źródło ogrzewania oparte o pompę ciepła zasilaną gazem ziemnym. Na wymianę źródła również uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach innego konkursu dofinansowującego odnawialne źródła energii.

Źródło: UM Rybnik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza