Rafał Adamus przewodniczącym ŚPR

W sobotę, 2 marca 2019, odbył się Konwent Śląskiej Partii Regionalnej, który dokonał wyboru nowych władz naszego ugrupowania. W głosowaniu do Rady Politycznej najwyższy wynik uzyskał Aleksander König, który ze względów zdrowotnych nie ubiegał się o funkcje w Zarządzie. Skład Rady Politycznej ŚPR prezentuje się następująco:

 1. Rafał Adamus
 2. Marta Bainka
 3. Marcin Bartosz
 4. Dietmar Brehmer
 5. 5. Janusz Dubiel
 6. Łukasz Giertler
 7. Jerzy Gorzelik
 8. Irena Kiziniewicz
 9. Krzysztof Kluczniok
 10. Aleksander König
 11. Beata Kolba
 12. Łukasz Korsak
 13. Roman Kubica
 14. Jacek Laburda
 15. Zenon Lis
 16. Henryk Mercik
 17. Karol Pieter
 18. Marek Polok
 19. Józef Porwoł
 20. Piotr Snaczke
 21. Ryszard Ucher

Do pozostałych organów wybrani zostali:

Komisja Rewizyjna

 1. Mateusz Dziuba
 2. Marek Gołosz
 3. Janusz Muzyczyszyn
 4. Marek Nowara
 5. Tomasz Skowron

Sąd Koleżeński

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 1. Arnold Langer
 2. Waldemar Murek
 3. Bernard Skórok
 4. Krzysztof Szulc

Nowo powołana Rada Polityczna na pierwszym swoim posiedzeniu dokonała wyboru Zarządu Głównego ŚPR. W skład tego organu wchodzą:

 1. Rafał Adamus – Przewodniczący
 2. Zenon Lis – Wiceprzewodniczący
 3. Piotr Snaczke – Sekretarz
 4. Łukasz Giertler – Skarbnik
 5. Marta Bainka – członkini
 6. Marcin Bartosz – członek
 7. Dietmar Brehmer – członek
 8. Ryszard Ucher – członek

Fotografia tytułowa: Grzegorz Kulik / Śląska.tv

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza